Myriophyllum Spicatum, Nuphar Luteum, Ceratophyllum Demersum

به منظور تعیین میزان آلودگی آب این رودخانه و زمین های اطراف تعداد 29 نمونه از آب رودخانه ، خاک و گیاهان کنار آن در 4 نقطه اوایل ، داخل و خارج شهرک چهاردانگه در مجاورات اسلام شهر در اواخر فصل بهار که آب رودخانه بیشترین آلودگی را دارد، برداشت گردید . برخی از پرندگان (مرغابی ها) در آب، برخی (حواصیل) در حواشی و برخی دیگر(گنجشکان) بر روی تاج پوشش درختها، درختچه ها و بوته های موجود در اطراف رودخانه زندگی می کنند. گیاهان سبز، حواشی ومناطق خشک مجاور رودخانه در ایستگاه های مختلف جمع آوری و شناسایی شد.

در آزمایشگاه موجودات جمع آوری شده با الک با قطر چشمه 500 میکرون جداسازی و تا پائین­ترین سطح ممکن (خانواده و جنس) شناسایی شدند. چرا برای جمع آوری فاضلاب کاری انجام نشد که کاهش کیفیت در پایین دست را نداشته باشیم. مقدمه با توجه به تخلیه آلاینده­های مختلف به رودخانه شاهرود، بررسیکیفی این منبعآبی برای مصارف کشاوری، صنعت و شرب حائز اهمیت است. نتیجه­گیری شاخص شولر نشان داد کیفیت آب قابل قبول برای مصارف شرب مناسب بوده و از نظر بهداشتی مطلوب میباشد. از لحاظ مصارف صنعتی 16 درصد متعادل 44 درصد خورنده می­باشند.

مقادیر عناصر Ag, Hg, As کمتر از حد حساسیت دستگاه بود و اندازه گیری نشد بررسی نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی این نمونه ها نشان می دهد که میزان آلودگی حاصل از تاثیر فعالیت های مختلف خانگی ، صنعتی و کشاورزی در مسیر رودخانه باعث آلودگی آن از نظر عناصر فلزات سنگین وعنصر خطرناک سلنیوم وکادمیوم شده است . در نتیجه با توجه به شاخصهای موجود آب رودخانه برای شرب تا حدودی مناسب بوده و نیازمند تصفیه می­باشد و عوامل صنعتی اطراف رودخانه تاثیری بر کیفیت آب نداشته است. برخلاف بسياري از كانون هاي اصلي جمعيت دركشورهاي بزرگ جهان كه دركنار رودخانه ها بنا شده اند، جمعيت درشهر تهران در كنار رودخانه قرار نگرفته است و به همين جهت بايد از نقاط دور دست و رودخانه هاي اطراف آب مورد نياز شهروندان تأمين شود.

پژوهش حاضر که براساس سطح معنایی لغوی الگوی گارسس به ترجمۀ داستان «نهرالذهب» پرداخته­است، نشانگر نقاط قوت و ضعف مترجم در مؤلّفهای خاص و اهتمام بیشتر مترجم به یک یا دو مؤلّفه از سطح معنایی – لغوی در مقایسه با مؤلّفههای دیگر است. همشهری آنلاین: در همه فصلهای سال میتوان شاهد بارشهای خوبی در استان گیلان بود، اما این بارشها دربرخی از ماههای سال بهمراتب بیشتر از دیگر ماههاست و همچنین تابستان کمبارشترین فصل این استان امحسوب میشود. از این طرف تاسیسات آب بر و صنایع بیشتر می سازند در حالی که باید روشن شوذ توان زیستی استان اصفهان و یزد چقدر است؟

شما برای حمل و نقل در کشور ارمنستان میتوانید از بلیط های یک طرفه استفاده نمایید که در لیست حمل و نقلهای محلی قرار دارند و هزینهای که برای این بلیط ها در نظر گرفته میشود در حدود ۰.۲۱ دلار است این در حالی است که هزینه برای تاکسیها با تعرفههای عادی در کشور ارمنستان ۱.۲۶ دلار تعیین میشود. نمونه ها در آزمایشگاه مرکز تحقیقات شیمی دانشگاه شهید بهشتی بوسیله دستگاه جذب اتمی برای عناصر Cu, Pb, Zn, Mg, Na, K, Ca, Cd, Co, Ni, Cr, و ترکیبات HCO3-, CO3-2,-،, Cl-, SO4- 2 اندازه گیری شدند.

نتایج به دست آمده نشان می­دهد رسوبات ایستگاه بالا دست در فصل سرد وگرم دارای بیشترین میزان مس در بین نمونه­ها می­باشد و فلز روی بیشترین میانگین غلظت را در رسوبات ایستگاه بالادست در فصل سرد دارا می­باشد.مقایسه میانگین غلظت عناصرمورد ارزیابی در رسوب و کفزیان با مقادیراستاندارد سازمان بهداشت جهانی،بیانگرمقادیر کمتر ازحداستاندارد برای عناصر مس و روی بود. شرایط محیطی و خواص فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه، زیستگاه مناسبی را برای ماهیان سرد آبی بوجود آورده است. بین سال شهادت سقراط تا سال وفات فرفوریوس، متجاوز از هفت قرن است و اجتماع این دانشمندان در یک زمان امکان پذیر نبوده است! و ظاهراً نظامی که از شهرت «حکمای سبعه» آگاه بوده (رجوع شود به: شمارهء هفت و هفت پیکر نظامی بقلم محمد معین ص33) خواسته است هفت حکیم را بدین طریق در منظومهء خود گرد آورد.

اما برای افرادی که معلومات گرامری شان ناکافی است، لازم است یادآوری شود که یک اسم یا صفت و قید همیشه هم به اندازۀ یک واژۀ تکی (single word) نیست و می تواند به شکل گروه یا عبارت (phrase) و حتی به شکل یک جمله واره یا شبه جمله (clause) باشد. کلباسی، م.، موسوی، س.، 1379. تغییرات کیفیت زه آب زهکش های مهم تخلیه شونده به زاینده رود و اثر آنها بر این رودخانه در یک دوره یکساله. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای اصفهان، محمود چیتیان، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان با اشاره به انتشار فیلم در شبکههای مجازی مبنی جریان آب در رودخانه زاینده رود در منطقه درچه، اظهار داشت: این فیلم واقعیت ندارد.

منطقهای که دریاچه کردان،برج مقبره، پل بانو صحرا، سایت پروازی و دهکده تفریحی را در خود جا داده است.اقامتگاههای فوقالعاده خوبی در این منطقه وجود دارد که سفر به کردان را با آسودگی خیال همراه میکند. به طورکلي محدوده تصفيه خانه اولنگ داراي بيش ترين نرخ آلودگي در منطقه مي باشد. بخش هايي از منحني تغييرات رسوب گذاري رودخانه كه شيب منحني در آن افقي مي شود، به عنوان مناسب ترين محدوده براي برداشت رسوبات توصيه شد. با توجه به نتايج مدل و بر اساس روند تغييرات منحني رسوب گذاري در طول رودخانه، مناسب ترين مناطق براي برداشت رسوبات در طول مسير رودخانه قابل شناسايي مي باشند.

بر اساس نتايج حاصل از شبيه سازي، متوسط عمق برداشت رسوب از اين رودخانه حدود 40 سانتي متر برآورد شد. هم چنين، از آن جائي كه مقادير حجم آورد رسوب در هر يك از مقاطع عرضي رودخانه محاسبه شد، بر اساس حداكثر عمق مجاز برداشت مصالح و هم چنين، در نظرگرفتن عرض رودخانه و حريم مربوط به آن، طول و كروكي محل برداشت در بازه هاي مختلف رودخانه در محيط ArcGISشناسايي شد. امروزه عمق رودخانه سن حدود 9/5 متر است. طول دوره را از قطب Scepan ، جایی که ازپیوا و تارا به دهانه ساوا در فاصله 340 کیلومتری است.

همچنین می توانید در مسیر ورودی پارک تا آبشار که ۱۰ دقیقه طول می کشد، حیوانات با ارزشی نظیر یوزپلنگ، پروانه، راکون، میمون پرگو، مار مرجانی، توکان، طوطی و تمساح کیمن را ملاحظه کنید. بهعنوان مثال، آب تهران بزرگ با جمعیتی بیش از ۱۳ میلیون نفر، از آبهای سطحی سد لار بر روی رودخانه لار در شمال شرقی تهران، سد لتیان بر روی رودخانه جاجرود در شمال، سد کرج بر روی رودخانه کرج در شمال غربی و همچنین بهوسیله آبهای زیرزمینی در مجاورت شهر تامین میشود. بر اساس اطلاعات عنوان شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و کنگره آمریکا، پاکستان که جمعیت آن ۲۱۲ میلیون و ۷۴۲ هزار نفر است، هماکنون دارای ۶۱۷ هزار پرسنل فعال نظامی است و تعداد نیروهای ذخیره فعال این کشور ۵۱۵ هزار نفر است.

پس از پایان جنگ ایران و عراق (۱۳۶۷ خورشیدی)، بهمنشیر از شناورهای غرق شده و مواد انفجاری پاکسازی شد، و در سال ۱۳۷۱ خورشیدی، وزارت جهاد سازندگی، لایروبی آن را از ابتدای رودخانه موسوم به ‘سه شاخه’ آغاز کرد، که طبق برآورد و با لایروبی ده میلیون متر مکعب از بستر رود، بخش اول مسیر این رود (از بندر چَویبدِه در سی کیلومتری جنوب شرقی آبادان تا بندر خرمشهر) برای گذر شناورهای باری و صیادی با ظرفیت پنجهزار تن و آبخور سه متر، آماده میشد . در جنگلها درختهای سوزنیشکل آلپی و شبه آلپی از قبیل کاج فرنگی و کاج و سدر دیودار در کوههای شمالی و درختان پهنبرگ مانند جگ و توت- شکل در رشتهکوههای سلیمان در جنوب وجود دارند.

دیدگاهتان را بنویسید