2.شناخت وضعيت اجتماعي و فرهنگي روستا

این فعال محیط زیست گفت: وقتی مطابق قانون حق آبه محیطزیست بر بخش صنعت و کشاورزی دارای اولویت است؛ با کدام قانون و استدلال دبی خروجی از سد در مواقعی به میزان بالای ۹۰ و ۱۰۰ مترمکعب میرسد و در مواقعی دیگر زایندهرود از بعد از سد چمآسمان به طور کامل خشکانده میشود؟ جاذبه تاریخی روستای افجه حمام تاریخی این روستا است که در مرکز بافت قدیمی روستا قرار دارد و دارای دو قسمت زنانه و مردانه میباشد. کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان روابط بسیار خوبی با یکدیگر دارند و مرزبانان نیروی انتظامی با رأفت اسلامی ضمن حراست از مرزهای ایران اسلامی در مبادی های ورودی و خروجی در تردد قانونی به برادران افغانی خدمت رسانی می کنند؛ لذا این اتهامات بیشتر تلاش مذبوحانه ای در راستای دور کردن دو ملت است، در حالی که دوستی و برادری دو کشور، تضمین های تاریخی دار دارد.

این راه بهمنزله به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان نیست بلکه به دلیل نیازی است که بهواسطه همجواری و تاریخی و فرهنگی برقرار است. دکارت واژه «ایده (مفهوم)» را مجدداً برای جریان روح حیوانی از غده پینه آل به کاربرد: «و توجه داشته باشید که اگر ما مفهومی درباره حرکت یک عضو داشته باشیم، این مفهوم مشتمل بر هیچچیز نیست، بلکه تنها طریقی را نشان می­دهد که در آن ارواح از غده جریان می­یابند. افغانستان پنج رودخانه دارد که این رودخانهها با پنج کشور همسایه اشتراکات آبی دارند، در تمام اینها هم افغانستان نقش بالادستی دارد؛ یعنی منشأ آب افغانستان است و تنها در مورد ایران است که مسئله حقابه مورد مناقشه واقعشده است، درحالیکه آبی که به سمت ایران میآید و میزان آب ورودی به ایران اصلاً قابل قیاس به میزان آبی که به سمت پاکستان میرود نیست، از این منظر باید مسئله حقابه ایران در هیرمند را بیش از اینکه یک مسئله فنی و حقوقی بدانیم باید یک مسئله سیاسی بدانیم و در این مورد هم تنها دولت افغانستان تأثیرگذار نیست، بلکه کشورهایی که بر دولتهای مختلف افغانستان تأثیرگذار بودند و با جمهوری اسلامی ایران زاویه داشتند، سعی کردند از دولت افغانستان با ابزارهایشان برای رقابت با ایران استفاده کنند و این مطلب را نباید ازنظر دور داشت.

در حال حاضر بحران آب در منطقه زابل بهدلیل وابستگی زیاد این منطقه به آب های سطحی رود هیرمند شدت گرفته است و به گفته دست اندرکاران، روند مهاجرت از این منطقه و روستاهای حاشیه آن شدید شده است. عنایتالله امرا مسئول شبکه بهداشت گلآباد میگوید در این روستا میزان شیوع بیماریهای عفونی و دل درد و دل پیچه بالاست: «بعد از اینکه با تونل سوم کوهرنگ، چشمه سار مروارید و بقیه چشمههای اطراف را خشکاندند، از رودخانه شهریاری که پایین همین دره است، به روستاهای ما آبرسانی کردند. قایق سواری و پیست دوچرخه سواری اطراف آن دو نمونه از تفریحات مهیجش است.

جدای از سهم ایران از آب رودخانه هیرمند ، یکی از منابع اصلی تغذیه دریاچه هامون ورود سیلاب های اطراف به ویژه سیلاب های جاری شده در دشت افغانستان است که با احداث سد کمال خان عملا سرچشمه اصلی دریاچه هامون به جای ورود به دریاچه در پشت سد کمال خان محبوس می شود. چون مقدار آب شیرین که برای انسان و گیاهان قابل استفاده است محدود می باشد و کشور ایران یک کشور کم آب است. در این میزگرد فقط یک سؤال پرسیده شده است؛ آیا طالبان برای عمل به قراردادی که از۵۰ سال پیش بین دو کشور امضا شده قابل اعتماد است؟

ولی رودخانههائی که مورد استفاده دو و یا چند کشور باشند و به اصطلاح بین المللی باشند غالبا مشکل زا و نیازمند یک مقاوله نامه و قراردادهای رسمی دوکشور است که اکثرا هم نیازمند تصویب در قوه قانونگذاری دو طرف است. این پارک آبی که در سال ۱۳۹۴ به بهرهبرداری رسید، به گفته سایت رسمی مجموعه، عنوان بزرگترین پارک آبی سرپوشیده در جهان را یدک میکشد. با بررسیهای صورت گرفته، قطع آب رود هیرمند بهدلیل ذخیره بیشتر آب در پشت سد «کجکی» در افغانستان و تغییر مسیر این رود توسط افغانستان است.وی افزود: طی چند سال گذشته ساخت و سازهایی در این منطقه توسط افغانستان صورت گرفته که از سوی کارشناسان و مسئولان کشورمان نادیده گرفته شده بهطوری که تا چند وقت پیش حتی از تغییر مسیر این رود اطلاعی نداشتیم.در بازدیدی که اخیراً از منطقه انجام شده و همچنین تحقیقات اولیه نشان میدهد که مسیر آب این رود در برخی از نقاط توسط افغانستان منحرف شده است بهطوری که اصلاً آبی وارد حوزه آبریز ایران نمیشود.در حال حاضر آبریز رود هیرمند به حوزه آبی کشورمان بهطور کامل خشک شده است، این در حالی است که هنوز اقدام جدی از سوی دست اندرکاران امور آب کشور صورت نگرفته است و مسئولان تنها عدم بارش را بهعنوان علت خشکسالی ذکر میکنند.رودخانه هیرمند در افغانستان ۱۱۰۰ کیلومتر طول دارد و از کوههای «بابایغما» در مناطق مرکزی افغانستان سرچشمه میگیرد و استفاده از آب این رودخانه براساس توافقنامهای که در سال ۱۳۵۱ میان ایران و افغانستان به امضا رسیده، انجام میشود.

وی خاطرنشان کرد: برخی افراد که ادعا میکنند آب رودخانه به دریا ریخته میشود، مطلع باشند که با اجرای طرحهای آبیاری و زهکشی، آب کارون از طریق کانال به بهمن شیر منتقل میشود و دیگر آبی برای انتقال به دریا وجود نخواهد داشت. بنا بر این توافقنامه، از آب موجود رودخانه هیرمند ۲۲ مترمکعب در ثانیه بهعنوان «حقابه» سهم ایران است. ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان وضعیت ورودی آب از مسیر رودخانه هیرمند و فراه رود به تالاب هامون را هرچند همراه با نوسان می باشد اما رضایت بخش است. مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: جاری شدن روان آبهای سیلابی (در اصطلاح محلی دشتمال) در مسیلهای منتهی به تالاب بینالمللی هامون و احیا بخشهایی از بستر آن، بازگشت پرندگان مهاجر و تالابی را نوید میدهد.

تالاب بین المللی هامون واقع در شمال استان سیستان و بلوچستان از سه دریاچه کوچک به نامهای هامون پوزک، هامون سابوری و هامون هیرمند تشکیل شده و در زمان فراوانی آب به هم میپیوندند و دریاچه مشترک هامون بین افغانستان و ایران را تشکیل میدهند. در افغانستان رودخانه آمودریا را هم مثل آب هیرمند، داریم که بعد از آبیاری بخشی از افغانستان بهسمت آسیای مرکزی و دریای اورال میرود؛ رودخانه دیگری هم داریم که از پنجشیر به سمت پاکستان میرود؛ اما چرا در دو مورد ذکرشده دیگر مشکلی مشابه با مسئله هیرمند پیش نمیآید.

دریاچه ارواح در فاصله هفت ساعته از تهران قرار دارد و باید ابتدا از جاده چالوس به سمت نوشهر و سپس به سمت روستای ونوش بروید تا بتوانید در نهایت خودتان را به دریاچه ارواح برسانید! وقتی کمبود آب را بررسی میکنیم تا بدانیم که چرا ناگهان به یک بحران جهانی تبدیل شده است، سه عامل اصلی آلودگی، کشاورزی و رشد جمعیت در رشد آن نقش دارد. چه بسیار افرادی که با دیدن تصویر راکد و زلال آب در کانالهای آب کشاورزی تن به آب میدهند و گروههای امداد و نجات بعد از ساعتها جستوجو پیکر بیجانشان را در کیلومترها پائین تر از آب میگیرند.

قدس آنلاین-گروه استان ها: مدتهاست کانالهای آب کشاورزی و رودخانه های فصلی به عنوان شریانهای حیات دشت سیستان جان مردم این منطقه را میگیرد. قمیشی تصریح کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده در سالهای گذشته، میزان متوسط آورد آب رودخانههای کارون، دز، مارون، شاوور و اعلا و خیر آباد استان خوزستان حدود 30 میلیارد متر مکعب بوده است. درباره هریرود نیز هر دو کشور موافقت کردند مطالعات فنی و تخصصی در این رابطه انجام شود و بر اساس حقوق هر دو ملت با یکدیگر همکاری کنند.

تا به حال بحث های که در مورد منابع آبی یا رودخانه های افغانستان انجام یافته، منابع متذکره به عنوان منابع داخلی افغانستان قلمداد گردیده و اکثراً بر مبنای همین دیدگاه، پیشنهاد اتخاذ دیپلوماسیآب برای دولت افغانستان صورت گرفته است. رودخانه هیرمند شریان اصلی ورود به هامون و رودخانههای خاشرود، فراه، هاروترود، شوررود، حسینآباد و نهبندان به هامون میریزند. با وجود انعقاد قرارداد حقابه هیرمند، از اواخر دهه۱۳۷۰ و همزمان با کاهش بارش سالانه و گسترش خشکسالی بر سیستان، میزان ورودی آب رود هیرمند به دریاچه هامون مرتباً کاهش یافت و با ساخت سد کمال خان عملاً مسئله حقابه ایران تحت تأثیر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید