سوالات متن هفتم

تورج مهرزادیان، حمید منوچهری، فاطمه برزویی، سیامک اطلسی، محمود اسماعیلیان، امیر کسروی، نازنین یاری و حسین سرآبادانی دیگر گویندگانی هستند که برای دوبله این سریال با قنبری همکاری میکنند. در این مقاله سعی شده،مسائل تقسیم رود تجن بین ایران و ترکمنستان که از طریق«خط منصف»یا«خط القعر»صورت گرفته است،بررسی شود.در این نوع تقسیمبندی،چون شیب رودخانه به سمت ایران است و«مئاندرها»یا«پیچان رودها»به سمت ایران تخریب زیادی دارند،خودبهخود رودخانه به سمت ایران کشیده میشود و عملا به خاک ترکمنستان افزوده میشود.این عمل هر سال بیشتر صورت میگیرد که باید راه حل و چارهای برای آن اندیشید.فرسایش زمینهای اطراف رودخانه،چرای بیش از حد دامها و از بین رفتن مراتع،به این امر دامن میزنند و به این ترتیب،رودخانه به«تأسیسات گاز خانگیران»نزدیکتر میشود،ضروری است، هرچه زودتر اقدامات پیشگیرانهی لازم به عمل آید تا بیش از این دچار ضرر و زیان نشویم.برخی از راهکارهای حل این مشکل عبارتاند از: 1.احداث شیبشکن و دیوار در برابر فرسایش.

در حال حاضر نرخ هر کامیون شن و ماسه بیش از دو میلیون تومان فراتر میرود وهر روز بر قیمت آن افزوده میشود و برداشت شن و ماسه از بستر و حاشیه، بزرگترین رودخانه مازندران را به کام مرگ میکشاند. هرچه به پایین دست و سمت دریا میرویم، داغ بردل نشسته حاشیهنشینان تجن افزونتر میشود، برداشت شن و ماسه که به صورت مجاز و غیرمجاز از حاشیه و بستر رودخانه انجام میشود، تیشه بر پیکره رودخانه شیلاتی زده و حال و روز این رود را پریشان کرده است. به گزارش سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛هرچه به پایین دست و سمت دریا میرویم، داغ بردل نشسته حاشیهنشینان تجن افزونتر میشود، برداشت شن و ماسه که به صورت مجاز و غیرمجاز از حاشیه و بستر رودخانه انجام میشود، تیشه بر پیکره رودخانه شیلاتی زده و حال و روز این رود را پریشان کرده است.

هرچه به پایین دست و سمت دریا میرویم، داغ بر دل نشسته حاشیه نشینان تجن افزونتر میشود، برداشت شن وماسه که به صورت مجاز و غیرمجاز از حاشیه و بستر رودخانه انجام میشود، تیشه بر پیکره رودخانه شیلاتی زده و حال وروز این رود را پریشان کرده است. در روش اول که بر پایه انرﮊی امواج میباشد، ارتفاع موج در حال شکست، هیدرودینامیک ناحیه شکست و تنش آستانه حرکت رسوبات بستر در نظر گرفته شده است. مساحت حوزه آبریز تا ایستگاه کردخیل واقع در پایاب رودخانه حدود 4000 کیلومتر مربع می باشد که حدود 50٪ آن مناطق کوهستانی پوشیده از جنگل است و رژیم جریان رودخانه برفی-بارانی بوده که دارای جریان پایه ای دائم می باشد.

مسیر جریان رودخانه چهاردانگه از شرق و جنوب شـرقی بـه طرف غـرب و شمـال غربی است و در نهـایت در محلی بـه نام تاکام به شاخه دودانگه ملحق می شود و رودخانه تجن را به وجود می آورد. شاخه دودانگه رودخانه تجن مازندران از ارتفاعات کوه های سیـاه کوه و تـروا سرچشمه گـرفته و پس از تلـاقی بـا تعدادی از شاخه ها فرعی به نام سفید رود، لنگر رود از جنوب شـرقی به شمال غربی جریان و در نهـایت پس از عـبور از محـل تنگه سلیمـان و پیـوستن شـاخه های فـرعی دیگر بـه نـام لاجیم و چهاردانگه به دریای مازندران در محل کـردخیل تخلیه می شود.

طول رودخانه چالوس ۷۲ کیلومتر است و از کوه های طالقان و کندوان سرچشمه می گیرد و بسیاری آن را برای پرورش ماهی مناسب می دانند. برای درک این نوع تقارن، باید در زیر پل ایستاد زیرا در قسمت بالایی و میانی پایههای پل و در تمامی تالارها، چهار فرورفتگی وجود دارد که با یک ریتم و آهنگ منظم در طول ضلع شرقی تکرار شدهاند. اغلب پلینزی را که در شمال خط استواء قرار دارد میکرونزی نامند.

پارک ملل در حاشیه این رود قرار دارد. به گزارش شرق پرس به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، احمد حسین زادگان در جلسه بررسی مشکلات پارک ملل مرکز استان که با حضور فرماندار و شهردار ساری برگزار شد با اشاره به اینکه آزادسازی حریم رودخانه تجن به زودی آغاز میشود، خاطرنشان کرد: بوستان ملل و کارخانه زبالهسوز ساری از اهمیت ویژهای برخوردار است و آزادسازی رودخانه تجن میتواند بستری مناسب برای سرمایهگذاری و رونق اقتصادی در مرکز استان باشد. برای رسیدن به این دشت باید از روستای آبنیک عبور کنید و بعد از یک پیادهروی یک ساعته و عبور از رودخانه و مسیر نسبتاً صخرهای، به این دشت زیبا برسید.

با اجرای این سد آب زراعی 52 نفر درهکتار اراضی محدود طرح تامین 291 هزار هکتار بهبود و 19 هزار هکتار توسعه و تامین آب 4 هزار هکتار اراضی دشت ناز می شود و علاوه برآن تامین آب منابع در محدوده شهرستان ساری افزایش پتانسیل آب زیرزمینی، تامین قسمتی از آب شرب شهرستان ساری و تولید 5/13 مگاوات برق و کاهش سیلاب به منظور جلوگیری از خسارات سیل از دیگر اهداف اجرای سد مذکور می باشد. رودخـانه تجن پس از دریـافت آب سرشـاخه های اصلی و فرعی خود وارد دشت تجن شده و پس از طی مسافتی حدود 30 تا 35 کیلومتر از جنوب به شمال(170تا180 کیلومتر) از ابتدای حوضه در محلی به نام فرح آباد به دریای خزر می ریزد.

صفای اصفهانی که پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در فریدن و اصفهان به تهران رفته و به عرفان و تصوف گراییده و دارای دیوان اشعاری بالغ بر 5791 بیت است . اگر از دهانه غار به آب داخل نگاهی بیندازید، هیچ فرقی با آبهای دیگر ندارد چون ۳۰ متر ابتدایی با آب شیرین پر شده اما اگر غواص حرفهای باشید و به اعماق غار بروید یکی از اسرارآمیزترین چشماندازها در مقابل چشمانتان ظاهر میشود. این استاد دانشگاه یادآور شد: قطع آب تجن در واقع قطع زندگی حاشیه نشینان و کشاورزان است که با استفاده از منابع آبی آن به کشت وکار میپردازند و پدیده تجن کشی عاقبت بخیری ندارد.

به گفته این کشاورز، پیمانکاران حتی به مزارع حاشیه رودخانه هم رحم نمیکنند و با پیشنهاد مبالغ وسوسه آمیز بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان از کشاورزان میخواهند اجازه برداشت خاک از مزرعه را داشته باشند. وی با اظهار اینکه سودجویان بابرداشت یک تا دومتر خاک از سطح مزرعه اقدام یغمای منابع خاک میکنند، ادامه داد: این کار در درازمدت منجر به لم یزرع شدن مزارع کشاورزی میشود و نتیجه آن در سالهای آینده مشخص میشود. وی با عنوان اینکه رودخانه تجن با مشکلات و پیامدهایی نظیر تصرف و تخریب بستر و تجاوز به حریم و حاشیه نیز روبرو است، افزود: برداشتهای غیرمجاز شن و ماسه و ساخت وسازهای بی رویه از چالشهای فراروی رودخانه تجن به شمار میرود.

یکی از حاشیه نشینان رودخانه تجن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر روز چندین کامیون شن و ماسه از بستر و حاشیه رودخانه تجن به یغما میرود، اظهار داشت: کامیون داران میگویند مجوز داریم. برداشت غیرمجاز شن و ماسه و تصرف و تخریب حاشیه و بستر رودخانه فقط درد تجن نیست و دیگر رودخانههای مازندران نیز با آن دست و پنجه نرم میکنند اما اوضاع تجن با دیگران متفاوت است. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید.

در بالادست غارت منابع آبی و سدسازی در سرچشمه و استانهای دیگر حال تجن را خراب کرده و در پایین دست و دامنه نیز تخریب بستر، برداشت شن و ماسه و تجاوزها حال پرآبترین رودخانه خزر را پریشان کرده است. از شاخه های رودخانۀ تالار می باشد.از دامنه های کوه 3602 متری نرو واقع در 45 کیلومتری شمال خاوری فیروزکوه سرچشمه می گیرد.در جهت شمال باختری جریان یافته و روستاهای سنگ لیسه، اناروم، کلاسرکوه، ده میان، بزلا، لمرز و خشکه دره را مشروب نموده و در دهکدۀ سنگ سر وارد رودخانۀ تالار می گردد. یکی از شاخه های رودخانۀ تالار می باشد.از دامنه های کوه کم ارتفاع لاگ سنگ واقع در 20 کیلومتری جنوب خاوری قائم شهر سرچشمه می گیرد.

0 دیدگاه دربارهٔ «سوالات متن هفتم;

دیدگاهتان را بنویسید