سنگ رودخانه – قلوه سنگ رودخانه ای|بتن اکسپوز

این گونه “کیش شخصیت” استثنایی هم “سوسیالیسم کُره” را زیر تأثیر خود قرار داده، هم به “تمامیت خواهی” کره ی شمالی، سمت و سوی خاصی داده است. برای رسیدن به روستای خور باید تا کرج بیایید سپس به سمت جاده چالوس بپیچید و در ۱۷ کیلومتری شهر کرج از جاده انحرافی خور به طول ۵ کیلومتر به این روستای زیبا و خوش آب و هوا برسید. لایههای تدوینشده صورت گرفت و خروجیها تحلیل و سپس با مشاهدات میدانی تغییرات ایجادشده در مسیرهای احداثشدة کانالها ثبت و از تغییرات عکسبرداری شد؛ درنهایت با استفاده از روش تحلیلی و استدلال و استقرا و با استمداد از منابع کتابخانهای جمعبندی و نتیجهگیری دادهها انجام شد.

بزرگزاده درباره وضعیت قراردادی ایران در رودخانههایی که از افغانستان سرچشمه میگیرد، توضیح داد: دو رودخانه مرزی هیرمند و هریرود، به ترتیب تامین کننده منابع آب مورد نیاز دشت سیستان و تالاب بین­المللی هامون در شرق کشور و دشت سرخس در شمال شرق کشور هستند که از کشور افغانستان سرچشمه می­گیرند. آب به عنوان يکي از منابع حياتي و ارزشمند پاسخگو به اين نياز افغانستان ميباشد، زيرا در اين کشور منابع غني آب شيرين قابل دسترسي بوده و همين منابع آب شيرين افغانستان داراي ارزش و اهميت فوق العاده میباشد زيرا آب در عصر حاضر هم از نگاه اقتصادي نهايت مهم بوده و هم از لحاظ سياسي و استراتيژيک بينهايت ارزشمند شمرده ميشود.

عدم تخصيص مناسب جريان زيست محيطي، موجب اختلال در فعاليت هاي حياتي موجودات آب زي، کاهش ارتباطات بين اکوسيستم ها و دسترسي به مناطق مناسب جهت تخم ريزي و مهاجرت آبزيان گرديده است. دلم میخواست آب شوم و بروم داخل زمین. قنبری افزود: هر سرمایهگذار برای سرمایه گذاری در ساحل بهمنشیر باید در ابتدا زمین را تملک کند اما در حاشیه بهمنشیر زمینهای کشاورزی مردم وجود دارد. در حالی که اکثر رودخانههای جوی شدت زیادی ندارند اما رودخانههای جوی که حاوی مقادیر زیادی بخار آب و بادهای قوی هستند، می توانند منجر به بارندگیهای شدید و سیل شوند. اما در رژیمهای ایده ئولوژیک، شخصیتهای کارازماتیک ـ که هاله ای از تقدس هم دارند ـ تا مرز پیامبران الهی فرامی روند و می توانند “ده فرمان” داشته باشند اما نه از جانب خداوند که به آن باور ندارند؛ بلکه به اعتبار قدرت سیاسی خود که برتر از هر نیروی دیگری است.

” و بعد فرد دیگری همین کلمات را زمزمه کرد. با آن که “ده فرمان” او به ظاهر کوششی برای الوهیت بخشیدن به او به نظر میرسد، در واقع، کوششی برای قبضه کردن تمامی قدرت در دست خویش بود تا مدعی دیگری خیالات خام در سر نپزد و به “حلقه ی قدرت” نزدیک نشود (جان چا و دیگری، ۲۰۱۲، ۶۲). ما پیش تر تنها از “ده فرمان” ی آگاهی داشتیم که خداوند در “کوه سینا” به “حضرت موسی” (ع) ابلاغ کرد تا به قومش بیاموزد که متن آنها در “تورات” (کتاب “تثنیه”، باب پنجم) آمده است. اگر چه مناطقی با میانگین بارندگی سالانه بین ۱۷۵ تا ۳۰۰ سانتی متر مناسب تر هستند.

طبیعی است این گونه تلقی از سرمایه داری، قانع کننده تر از این فکر است که باید کنترل ابزارهای تولید و سرمایه را به دست گرفت ” (لیچ، ۲۰۱۰، ۱۳۳۳). آن بخش از ایده ئولوژی که خیال و سرابی بیش نیست و آدمی را به “ناکجا آباد” و گونه های مختلفی از ذهنیت هدایت میکند که وقتی جنبه ی عملی پیدا میکند، شهروندان کره ی شمالی را مجبور میکند برای تأمین نیازهای غذایی خود، روانه ی جنگل و کوه و بیابان شوند و روزی و جیره ی غذایی خود را در میان علفها و گیاهان شبه خوراکی بجویند و گاه مسموم شوند.

تفاوت برجسته ی کیش او با کیش شخصیت این دو رهبر در این بود که او به خدایی تبدیل شد که زندگی و مرگ همگان در ید قدرت او است و کلمات قصارش در حکم آیاتی الهی که بی تردید و اظهار کراهت، باید بی درنگ عملی ساخت (هانتر، ۱۹۹۹). من در این نوشته میکوشم نشان دهم که نه تنها میان “روبنا” به ویژه “ایده ئولوژی” خود ساخته و تباه رهبری “حزب دمکراتیک خلق” و “رهبر کبیر” ((Great Leader به عنوان یگانه نهاد بازتولید “ایده ئولوژی” از یک سو و “زیربنا” ی تولیدی و مناسبات تولیدی در این کشور فقیر و استبداد مطلق زده از سوی دیگر پیوندی هست، بلکه اصرار دارم نشان دهم که این ایده ئولوژی تباه، گونه ای “آگاهی کاذب” ((Fale Consciousness نیز هست که خصلت ذاتی “ایده ئولوژی” است و گرنه، تجربه ی عملی استقرار “سوسیالیسم” در این کشور پس از گذشت نیم قرن آن هم در آستانه ی قرن بیست و یکم و این اندازه تجربیات عظیم علمی، فن آوری و شبکه های مجازی اطلاعات نباید چنان پس افتاده باشد که در نخستین پذیرایی از سیل مهاجران هموطن “گوشت سگ” به آنان بخورانند و آنان را از هرچه سوسیالیسم و ایده ئولوژی رهایی بخش است، بیزار کنند.

پسر خلف “رهبر کبیر” هم برای این که از هر گونه کودتای احتمالی در آینده پیشگیری کند، به سه اقدام مهم دست زد: انتخاب رهبران نظامی تنها بر پایه ی وفاداری بی چون و چرا به “رهبر کبیر” جدید؛ واگذاری همه ی سِمَتهای کلیدی به خویشان؛ ایجاد رقابت و دسته بندی در سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی به قصد ایجاد رقابت و گسترش بی اعتمادی میان آنان برای جلوگیری از اتحادشان (لیند، ۲۰۱۰). استناد به یکی از این فرمانها از جانب کارگزاران و حتی مأمورین بسیار جزء، کافی است تا به هر گونه دستور آنان، جنبه ی قانونی بدهد و مخاطب را خلع سلاح کند.

“آگاهی کاذب” یعنی این که طبقات آسیب پذیر جامعه زیر تأثیر تلقینات مسموم کننده ی دولت سرمایه داری بپذیرند که ” نظام سرمایه داری، عیب و ایرادی ندارد و فرصتهای مساوی برای همگان فراهم می آورد. در صورت نیاز برای راه پله های باریک، درب ساید باز می شود تا امکان حمل بدون خطر فراهم شود. بسیاری از پرندگانِ پارک از قاچاقچیانِ حیوانات به دست آمدهاند، یا پرندگانی هستند که به دلایلی چون بیماری یا از دست دادن والدین امکان ادامه زندگی در زیستگاههای اصلی خود را نداشتهاند.

این پارک جنگلی زیبا که از قسمت های متنوعی از جمله موزه تنوع زیستی، موزه آب، باغ وحش ، کلینیک نگهداری از حیوانات و تشکیل شده و در پارک کمی این امکانات تفریحی و سرگرمی یک جا دیده می شود و نیزهمچنین در قسمت جنوبی این پارک ساختمان بزرگ سازمان محیط زیست ایران قرار دارد. چنان که از این منشور بزرگ برمی آید، در هیچ یک از “فرمان”ها، نه نامی از طبقه ی کارگر و کشاورز برده می شود که گویا وی از سوی آنان سخن میگوید، نه حتی اسمی از “حزب دموکراتیک خلق” برده می شود. مسلمانان نیز مدارس بزرگ و مکاتب عصری دارند و تحصیلات آنان به زبانهای عربی و فارسی و اردوست.

در این فیلم با بازی دیو باتیستا، جین ژانگ و مایکل یو خواهیم دید: «چانگ مرد درستکار و رزمی کار حرفه ای است که در کنار پسر کوچکش زندگی آرامی دارند. ” مادر فولاد زرهی کنار درِ خانه منتظرمان بود. از آثار و تمدن باز مانده باستانی و دیدنی توز و سبا می توان به مجموعه غارهای چهل خانه اشاره کرد که در شمال شهر سعدآباد، نزدیکی ویرانه های شهر باستانی توز قرار دارد. به محض این که وارد خانه شدیم، زن شروع کرد به سخنرانی: ” اینا رو تو ژاپن اذیت میکرده ان ولی به لطف خونگرمی و مهربانی رهبر کبیرمون، کیم ایل سونگ، تونسته ان برگردن کشور مادریشون ” (۴۳).

نظام مورد علاقه ی “کیم ایل سونگ” در “سنت کنفوسیوسی وفاداری مطلق به یک رهبر فردی” (the Confucian tradition of absolute loyalty to an individual leader) ریشه داشت که به تنهایی بر تمامی کشور حکومت کند و با آن که همین رهبر در طی چند دهه از کمکهای بیدریغ اتحاد شوروی و چین برخوردار شده بود، هیچ یک نتوانستند کوچکترین تأثیری بر سیاست گذاریهای این کشور بگذارند. شما باید دستاورد عظیم انقلابی رفیق کیم ایل سونگ، رهبر کبیر، را نسل به نسل منتقل کنید و تا ابد آن را به میراث بگذارید و کامل کنید ” (۹۷-۹۶). برنامه ریزان شهری دهه هاست که به دنبال ایجاد موازنه بین این دو و پروژه های بازسازی شهری عظیم در پرسی و «لفت نک» (کرانه چپ) جدید در جنوب شرقی هستند.

این “رهبر کبیر” که در گفته های آن “رئیس اتحادیه ی زنان دموکرات” به عنوان نمادی از “لطف” و “مهربانی” معرفی شده بود و این حاتم بخشی که نشانه ی مِهر پدر عظیم الشأن در حق فرزندان کشور خود تصور میرفت، تنها پوششی برای پنهان کردن سیمای مخوف او بود. پنیر تولید شده به این سبک و سیاق، بهدلیل آنکه تمامی باکتریهای مضر موجود در شیر بهعلت نگهداری مستمر و مداوم پنیر در آب نمک بهطور کامل از بین رفته، هیچگونه لطمهای به سلامتی مصرفکنندگانش وارد نمیسازد. در بسیاری از ساختمانهای قدیمی مخصوصا دوران صفویه که اغلب آنها در اصفهان موجود می باشند گچ نقش موثری داشته و گچ بریهای بسیار زیبایی از آن دوران باقی مانده است .

معلوم است که مانده. هنوز هم آن “ده فرمان” در خاطرم مانده. احکامش مانند “ده فرمان” خداوند به “حضرت موسی” جنبه ی اخلاقی و دینی ندارد؛ دعوت به عبودیت مطلق است. به همين جهت صيد اين ماهيها بين ورزشكاران و ماهيگيران از ارزش بالايي برخوردار است. این نکته ی باریک از مو نشان دهد که چگونه “آگاهی کاذب” مستقیماً ربطی به طبقه ای ندارد که از آن استفاده میکند؛ بلکه طبقات متضاد اجتماعی اعم از طبقه ی سرمایه دار یا طبقه ی کارگر، می توانند “آگاهی کاذب” خود را به عنوان “ایده ئولوژی” به توده های ناآگاهتر اجتماعی قالب کنند.

این کشتارها در سال ۱۹۴۵ شامل هر کسی میگشت که با ژاپنیها همکاری یا ارتباطی داشت یا متهم به ارتباط می شد. همچنین کودکان و بزرگسالان میتوانند از ایستگاه مخصوص، دوچرخه یا اسکوتر برقی کرایه کنند و از سواری خود لذت ببرند. او در سال ۱۹۸۰ برای تحکیم قدرت خود پیش از مرگ، پسرش “کیم جونگ ایل” را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد. “آنتونیو گرامشی” (Antonio Gramsci) مارکسیست ایتالیایی در آغاز قرن بیستم به ایده ئولوژی چیره بر طبقه ی کارگر کشور خود در مقطع زمانی قدرت گرفتن احزاب فاشیستی کشورش اشاره میکند که به سادگی تمام، ایده ئولوژی چیره بر احزاب دولتی و حاکم فاشیستی را می پذیرفتند در حالی که به واقع می بایست نگرشی مخالف آن میداشتند، زیرا منافع طبقه ی کارگر نمی تواند همان منافع طبقاتی احزاب فاشیستی در حاکمیت باشد.

این کیش از همان زمان به قدرت رسیدن “کیم ایل سونگ” در سال ۱۹۴۸ بروز کرد و حتی پس از مرگش در سال ۱۹۹۴ هم ادامه یافت. حسینی به تلاشها و اقداماتی که تاکنون در جهت فعال کرددن مجدد کمیسیونهای مشترک فنی- اجرایی پیشبینی شده در معاهدات 1975 انجام پذیرفته اشاره کرد و گفت: دولتهای ایران و عراق در سندی که در اسفندماه 86 به امضای معاونان وزیران خارجه دو کشور رسید نسبت به رفع کلیه مشکلات موجود در مرزهای زمینی و رودخانهای مشترک براساس معاهدات 1975 ایران و عراق و همچنین فعال کردن مجدد کمیسیونهای فنی ـ اجرایی پیشبینی شده در این معاهدات توافق کردند.

دیدگاهتان را بنویسید