رود کارون- رودهای ایران – سفر در ایران

اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی میکند، نشانه آن است که همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود. بلیتم که در فرودگاه سائو خریده بودم، برای ساعت 15.30 و متعلق به شرکتِ هواپیمایی TAM بود. صحنهای بود کاملاً دراماتیک برای عاشقانِ گوشت! هر دو بزرگوار، کارمندانِ وزارت جهاد کشاورزی بودند که برای بررسی کیفیتِ گوشت گاوهایی که ذبح و به ایران ارسال میشد چند ماهی بود در برزیل مستقر شده بودند؛ یکی دکترای دامپزشکی داشت و دیگری مهندس دامپروری بود. حال که یک سال از مسافرتم میگذرد، بسیاری مواقع برخود خُرده میگیرم که چرا در آن مدتِ چند روز حضور در ایگواسو، فقط یک مرتبه به آبشار رفتم!

از دهانة دو هزار و هفتصد متری ایگواسو، حدود 1000 متر در خاک کشور آرژانتین و 1700 مترِ آن در خاک برزیل قرار دارد. با طول تقریبی 722 کیلومتر ، از محل تلاقی رودخانه پاراگوئه به شهر دیامانته در خاک آرژانتین می رسد. نتايج حاصل از بررسي ها نشان داد که طي 57 سال تغييرات چشمگيري در مورفولوژي رودخانه ازجمله تغيير در عرض رودخانه به ويژه در محدوده شهر اهواز، تغيير در مئاندرها و ايجاد جزاير رسوبي به وجود آمده است.

علل اصلي ايجاد تغييرات کاهش دبي به دليل ساخت سدهاي متعدد در بالادست، ساخت پل هاي متعدد در مسير رودخانه به ويژه در محدوده شهر اهواز، عوامل زمين شناسي و پوشش گياهي مي باشد. اطلاعات موردنياز براي انجام اين مطالعه که شامل اطلاعات کمي و کيفي رودخانه در دو فصل پرآبي و کم آبي در 5 ايستگاه در زمستان سال 1390 و تابستان سال 1391 مي باشد، از اداره محيط زيست و شرکت آب منطقه اي استان ايلام جمع آوري شد. عرض بازوهای آن از 18 تا 65 کیلومتر متغیر است و به یکی از جاذبه های مهم گردشگری در منطقه تبدیل می شود.

دبی پارانا به طور متوسط 17300 متر مکعب در ثانیه است که می تواند به دلیل تأثیر باران بر منبع ، مسیر و سرشاخه های آن ، حداکثر به 65000 متر مکعب در ثانیه برسد. رودخانه پارانا در آمریکای جنوبی که از کشورهای برزیل، پاراگوئه و آرژانتین عبور می کند در بدترین وضعیت خود در بیش از نیم قرن گذشته قرار دارد. این امکان پیمایش کشتی های اقیانوس تا 1500 تن به بندرهای رودخانه پارانا را فراهم می کند. در این بخش همان گونه های دوره میانی وجود دارد که به تدریج جای خود را به پوشش گیاهی دلتا می دهند.

کریستین (Christian, 2003) در بررسی واکنش گلایفوسیت به کلسیم گزارش کرد که یون کلسیم در آب میتواند اثر گلایفوسیت را کاهش دهد. در خواب، اسب جان برای بازگشت، بند بر پا دارد؛ اما عاری از زین وآزاد است و میتواند اسرار ناگشودنی را بگشاید. این رود یکی از مهمترین راه های ارتباطی در آفریقا است اما با این حال در زمانهای بارش شدید میتواند خطرات بسیاری را برای ساکنین اطراف به همراه داشته باشد. احداث سد به علت قرار گرفتن برخی روستاها و زمینهای کشاورزی در پشت مخزن سد، آثار اقتصادی و اجتماعی منفی فراوانی در پی دارد و این تبعات برای جوامع روستایی که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کاملاً به محیط جغرافیایی وابستهاند، دوچندان است (رحمتی و نظریان، 1389: 63؛ احمدی اوندی و همکاران، 1393: 49). مردم بومی با خطرهای فرهنگی، اجتماعی و معیشتی خاصی مواجه هستند.

این ویژگی با غسل دادن با آبهای خود در برخی از پرجمعیت ترین شهرهای آمریکای جنوبی ، با ضریب رشد سالانه بیش از 1.000.000 نفر است. پل این ویژگی را دارد که هم مقابلِ یکی از بزرگترین آبشارهای منطقه قرار دارد و هم خود بر بالای یکی از آبشارها بنا شده است. عوامل مختلف زمين شناسي، کاربري، بارش و توپوگرافي در آناليز منطقه اي به کار گرفته شدند. بررسي زمين شناسي، آب و هواشناسي، فيزيوگرافي و هيدرولوژي، خاک و پوشش گياهي و انجام بررسي هاي ميداني در حوضه، با تبيين و تحليل عوامل دخيل در فرايندهاي شکل زايي، اشکال ژئومرفولوژي موجود در حوضه (با تاکيد بر اشکال ناشي از آب هاي جاري) و شرايط تکوين و توسعه آنها، نقش بارز آب هاي جاري را نمايان مي سازد.

تعدادی از عوامل از جمعیت رو به رشد تا خشکسالی شدید این کشور را در مسیر کمبود آب قرار داده است. این رودخانه مانند بسیاری از رودخانه های همسایه خود بخشی از حوضه پلاتا است که دومین قاره بزرگ در قاره آمازون است. هفتمین رودخانه بلند آسیا با 4350 کیلومتر طول که از کشورهای چین، برما، لائوس، تایلند، کمبوجیه و ویتنام. فیلم سینمایی «کریستوفر رابین» به کارگردانی مارک فارستر، شنبه ۲۸ اسفند ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

اما در کنارِ آبشار، نباید از تماشای پارک ملی ایگواسو (Iguacu National Park) غافل شد. گاه نیز لقمان معانی مثنوی در گرو لقمهای چند قرار میگیرد که در چند موضع به آن اشاره میشود و به روایت سراینده، افسردگی جوششِ فکرت، ناشی از آن بوده است. اورینوکو 2140 کیلومتر طول دارد و از چند کشور مختلف عبور میکند. آبشاری که چند روز قبل، عظمتش مرا مجذوب و متحیرِ خود ساخته بود، اکنون هر لحظه در برابرِ دیدگانم کوچک و کوچکتر میشد؛ تا سرانجام با چرخشی که خلبان به مسیرِ هواپیما به سوی ریو دو ژانیرو داد، محو شد و به دیگر خاطراتم پیوست.

روی میز یکی دو نوع برنج بود، چندین نوع سوپ، سالاد و انواع دسرها؛ به اضافة میزی مجزا از انواعِ میوههای استوایی. همچنین با پرداخت مبلغ 200 رئال، میتوان سوار بر هلیکوپتر، به مدت حدود نیم ساعت با پرواز برفراز آبشارها و پارک، مسحورِ عظمت آفرینش شد؛ که به دلیل گران بودنِ قیمت آن، من از همان پایین بر آفرینشِ آفریننده تبارک گفتم! این توضیح را درمورد رود پارانا دادم تا مقدمهای باشد برای درکِ بهتر عظمت آبشار ایگواسو و سد ایتایپو که هردو در ارتباطی تنگاتنگ با این رودخانه قرار دارند. حوضه رودخانه هوآهی رودخانه گذار واقع شده در منطقه آب و هوایی انتقالی در چین است، و آن اغلب با سیل های بزرگ آسیب دیده است و از بلایای سیل رنج می برند.

در فارسی به این پرنده مرغ مگسخوار هم میگویند، که غلطی است مصطلح، چون این پرنده مگس نمیخورد و علتِ نامیدنش به مگسخوار، سرعت زیاد بال زدن پرنده است، و شباهت بالهایش به مگس. هرساله هزاران پرنده مهاجر به تالابهای مهم رودخانه اترک مهاجرت میکنند. حوضه های رودخانه های اروگوئه ، پارانا ، پیلکومایو ، پاراگوئه ، سالادو و برمجو به این آب های زیرزمینی اضافه می شوند. بسیاری از این آب از سدها و سفرههای زیرزمینی تامین میشود. این جنگل گونه های گیاهی را ارائه می دهد که بیش از 35 متر ارتفاع دارند ، دارای انواع زیادی ارکیده ، لیانا و سرخس است که گنبد درختان را پوشش می دهد و به دنبال استفاده از نور خورشید هستند.

دهان بزرگ است. دندان های مخروطی کوچک و بسیاری دارد که غذای لغزنده را نگاه می دارند اما برای جویدن به کار نمی رود. همه اینها نباید باعث شود که آب را از سرشاخههای کارون به داخل زایندهرود سرازیر کنیم، این از همان راهحلهای ساده است که عضو کارگروه آب شورای هماهنگی شبکه ملی محیطزیست و منابع طبیعی کشور میگوید:«روشهای ساده، درد را برای مدتی تسکین میدهد ولی رودخانه را به درد دیگری مبتلا میکند.

دیدگاهتان را بنویسید