رودخانه پارانا: منبع و ماهیت جریان

اما پرسش اینجاست که همه اینها به چه قیمتی تمام شده است؟ در چنین مواردی بحقیقت گسستی وجود ندارد؛ اما از آنجا که مولانا خود به ارتباط دو مطلب اشارهای نمیکند، خواننده به دشواری میتواند بین دو پارة کلام ارتباط برقرارکند. آیا این سیل گلآلود میتواند نشانههای رانش زمین را در خود داشته باشد؟ 40-راهکاربرای کاهش میزان فرونشست زمین را بنویسید. ایجاد سختی در سطح لوله ها باعث کاهش فشار سیستم و در سیستم های سرمایی و گرمایشی باعث کاهش راندمان حرارتی می شود. اگر به دنبال کاهش وزن هستید، بدانید که آب باعث افزایش متابولیسم بدن می شود و باعث می شود احساس سیر بودن به شما دست دهد.

محمدناصر نظری، عضو شورای ولایتی بادغیس، در گفتوگو با خبرنگار ۸صبح در غرب افغانستان تأیید کرده است که فرماندهی پولیس بالامرغاب و تعمیرهای اداری این ولسوالی به دست طالبان افتاده است. واقعیت امر این است که اکثر آبراهههای کشور چین امروزه در یک موقعیت شکننده و فوقالعاده حساس قرار دارند همچنانکه آلودگی، سدسازی، بهرهبرداری بیرویه، احیاء اراضی و تغییرات اقلیمی نیز در عین حال تاثیرات مخرب و مضاعفشان را بر این عرصهها تحمیل کرده و در آینده نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت. سخت میتوان باور کرد که خود نخستوزیر لیپنگ هم به راستی به این مساله که تصمیمش مورد تشویق جهانیان قرار بگیرد، اعتقاد داشت.

هر چقدر نور به صورت مستقیم بتابد سکه ها گرمای بیشتری دریافت می کند . نحوه به عمل آوردن ذرات نانو تیتان ( Tio2 ) بدین گونه است که : آنرا در زیر لایه های مناسبی پوشش داده و در حوضچه هایی تحت تابش نور فرابنفش قرار می دهند . این محدوده مذکور خانه و محل زندگی قریب ۱.۵ میلیون نفر بوده که در ۱۹ شهرستان و بخش، ۱۴۰ شهر، ۳۲۶ قصبه و ۱.۳۵۱ روستا زندگی میکردهاند و در حال حاضر تمامی آنها مجبور به مهاجرت شدهاند. یکی از مهمترین مباحث مناقشهبرانگیز این پروژه اسکان مجدد و دائم کسانی است که خانههای آنها بواسطه ساخت سد به زیر آب رفته.

درباره آسیبپذیری سد نسبت به زلزله؟ سد رودخانه یانگتسه میتواند مولد تغییرات اکولوژیکی عظیمی از جمله زلزله و رانش زمین باشد. اینکه اگر وزن آب اضافهشده در عمل خطر لرزش یا رانش زمین را بالاخص در زمینهای مجاور تشدید کند؟ بهعلاوه، منابع آب شیرین در سطح زمین بهطور یکنواخت توزیع نشدهاند. آیا این سیل عظیم به مناطقی که خودشان از نظر جمعیتی شلوغ و پرجمعیت بودهاند، اضافه نشدهاند؟ تغییر در چگونگی جریان رودخانه منجر به برهم خوردن نظم آبتل ها، ناهمواریها و تپه ماهورهای کف بستر رودخانه که یکی از مناسبترین محیطهای زیستی آبزیان است می گردد.

بعد از وقوع سیلهای اخیر در تعدادی از شهرهای ایران، اصطلاحاتی مثل بستر رودخانه، حریم کیفی و حریم کمّی رودخانه بارها توسط کارشناسان و مسئولان مطرح شد. مخالفان باور دارند که این طرح به نوعی هدر دادن منابع است، از نظر اجتماعی جمعکثیری از مردم را بیخانمان خواهد کرد، حجم و میزان قابلملاحظهای آب در این ضمن بواسطه تبخیر و آلودگی از دست خواهد رفت، هزینههای بالای ساخت این پروژه بدونتردید قیمت آب را در چین برای مصرفکنندگان بشدت بالا خواهد برد، فصول خشک میتوانند باعث شوند که رودخانه یانگتسه میزان قابل ملاحظهای از آب خود را از دست بدهد و این مساله بالطبع کل سیستم را با مشکل مواجه خواهد کرد، این پروژه میتواند زمینه را برای وقوع بلایای زیستمحیطی مهیا سازد.

یل یا نیم تنه قزوینی که حدوداً صد سال پیش در بین اعیان متداول بوده با استفاده از پارچه ترمه با آستری از پارچه تافته به رنگ کرم تهیه می شده که در قسمت جلو هیجده دکمه فلزی پی در پی روی آن دوخته می شد. گزارشات حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۳ م. برآوردها حاکی از آن است که تخریب و فرسایش زیستمحیطی هر ساله هزینهای معادل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را میبلعد ، از طرف دیگر بحران آب به یکی از دغدغههای اصلی مردم چین تبدیل شده به طوریکه هر از چند گاهی معترضان شهری را وادار به عکسالعمل میسازد و البته برخی از این اعتراضات به خشونت هم کشیده میشوند.

واژگان «سختترین سازه بتونی»، «سرریز سدی با بیشترین ظرفیت تخلیه»، «سد متحرک داخلی با بالاترین میزان سرآب» قطعاً مهندسان سدساز را به وجد میآورند اما این واژهها برای مهندسان محیطزیست در عین حال یادآور «انباشت سیلت»، «بیخانمان شدن مردم محلی»، «خسارات متعدد اکولوژیکی»، «تخریب سایتهای میراث باستانی»، «تبخیر شدید آب» و «افزایش خطر زمینلرزه و رانش زمین» نیز هست. اما سوال اینجاست که همه این موارد به چه قیمتی تمام شده است؟ گامهایی مهم برای این پروژه با ساخت ایستگاه پمپاژ ۴۰۰ مترمکعب بر ثانیه جیانگدو (Jiangdu) آغاز شد. جالب اینجاست که پروژه ساخت سد سه دهانه در حالی مجوز گرفت که در سال ۱۹۹۲ م.

سد سه دهانه چین واقع بر روی رودخانه یانگتسه یکی از بزرگترین و در عین حال جاهطلبانهترین پروژهای مهندسی جهان است که بر روی طویلترین رودخانه آسیا و سومین رودخانه طولانی جهان ساخته شده است. برآوردها نشان داد که بیشتر از ۷۹ بیلیون دلار هزینه ساخت این پروژه بوده، پروژهای که در حال حاضر عنوان هزینهبرترین پروژه مهندسی جهان را به خود اختصاص داده است. برای تقسیمبندی از ضریب مئاندری (مارپیچی یا سینوسی) و فاکتور نسبت عرض به عمق (B/y) استفاده میشود.

بهگفته وزير پيشين نيرو بيش از دو برابر نياز آبي كشور تاكنون سد احداث شده است و اين آمار نشاندهنده عمق بحران در مديريت منابع آبي ايران است. برای دوم از این حوزه توسط غلبه آب شور دریا و عمق 25 متر است. این پارک آبی در نزدیکی باغ وحش بزرگ ایروان قرار دارد که بسیار زیبا و خاص است و برای فصل زمستان نیز دارای پیست اسکی روی یخ بسیار عالی است. بعضی صادقانه بر این باور هستند که سد سه دهانه تنها یک تلاش برای حل مشکلات یانگتسه یا حتی نیاز چین برای بهرهبرداری از انرژیهای پاک نیست بلکه در عین حال یک اثر به ظاهر تحسینبرانگیز است که بتواند راه را برای ساخت و ساز بیشتر آنهم در عرصه مدیریت منابع آبی و آبراهههای کشور چین باز کند.

این سازه و اثر برجسته مهندسی که ساخت آن قطعاً کار دشواری هم هست، آنطور که باید و بعنوان یکی جاذبه توریستی گیرایی خاصی دارد ولی وقتی بیشتر درباره آن فکر میکنید تنها یک سازه خشن و شاید هم زشت به نظر میرسد. آب چشمه مذکور که از لحاظ کیفی جزء بهترین آب های معدنی دنیا بوده و املاح آن از جمله نیترات، کلراید، فلوراید و سختی در حد استاندارد می باشد. از مهمترین خیابان های محله پونک می توان، خیابان اشرفی اصفهانی، گلستان، میرزا بابایی، صفاریان، سردار جنگل، چمران، المهدی، زیتون، بلوار پونک و بلوار عدل را نام برد.

با مشاهده آمارهايي كه اخيراً از ميزان انرژي توليدي اين سد به دست آمده اند، مي توان به عظمت سد ايتايپو پي برد. از طریق منطقه بازفت رو به سوی جنوب خاوری گذشته و پس از عبور از دره شمال خاوری کوه تاراز، به روستای قرهگر میرسد و در یک کیلومتری جنوب روستای قرهگر با آب شنگی مخلوط شده و 8 کیلومتری با آب ترکی در هم میآمیزد. البته این امر بهطور ضمنی از سوی دولت افغانستان نیز تأیید شده است، بهگونهای که در بیانیه پایانی نشست مشترکی که دولت افغانستان به نمایندگی عبدالله عبدالله در تهران برگزار کرد به این مسئله تأکید شد و بهموجب آن دو کشور خود را متعهد میدانند چارچوبهای مناسبی برای حل معضل تالاب هامون بیایند».

پس از عبور از کنار باغ محتشم و بیمارستان رازی و چمار سرا، به سوی روستای سیاه اسطلخ و جیر محله رفته و سرانجام به تالاب انزلی ختم میشود. این سد در جای خود یادآور همان نماد یا تمثال دیوار بزرگ چین است و جالب اینجاست که حتی از فضا نیز به شکلی مشهود قابل رویت است. آمازون بزرگ ترین تنوع زیستی گیاهی و جانوری را نیز در خود دارد. رود سند طولانی ترین رودخانه پاکستان است که از منطقه هیمالیا سرچشمه می گیرد. از روی عرشه پل معلق می توانید چشم انداز بی نظیری از برج میلاد، پارک پردیسان، پارک نهج البلاغه و پل طبیعت را تماشا کنید.

نام امامزاده روستای آغشت، «بی بی قزلر» از نوادگان امام موسی کاظم است؛ البته برخی آن را با نام فاطمه خاتون نیز میشناسند. در حدود هفت کیلومتری روستای بند قرا، یخچال طبیعی و بی نظیری قرار دارد که در تمام فصول سال پر یخ است؛ تا همین چند سال پیش هنوز اهالی روستاهای مجاور که از نعمت برق برخوردار نبودند، یخ مورد نیاز خود را از آن تامین می کردند. حال به سوژه مهمتر یعنی آب و مهار آن فکر کنید، کنترل و مهار آب در قلب کشور چین آنهم برای یک مدت مدید مساله سادهای نیست. این تالاب یکی از 22 تالاب ثبت شده کشور میباشد که در سال 1354 خورشیدی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید اما متأسفانه با تخصیص بیرویه آب به صنایع و باغها، آب ورودی این تالاب مدتهای مدید است که به حداقل و حتی صفر رسیده است.

بسیاری از منتقدان و کارشناسان ریشه این مساله را پروژه مذکور عنوان کرده و مدعی شدند که اثرات این پروژه در مقام مقایسه حتی از سد سه دهانه نیز بیشتر است. پروژه انتقال آب از جنوب به شمال نیز یکی از پروژههای بلندپروازانه با هدف انتقال آب از دره مرطوب یانگتسه و از طریق کانالهایی به طول هزاران کیلومتر به دشتهای شمالی چین است که درست همانند سد سه دهانه منتقدان خاص خود را دارد. برخی از منتقدان میگویند که میزان رسوباتی که در این سد جمع شده و خواهد شد، میتواند احتمال بروز خطر سیلاب را در رودخانه یانگتسه بالاخص در ناحیه بالادست یعنی استان سیچوان(Sichuan) افزایش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید