رودخانه در پاریس. بر چه رودخانه ایستاده پاریس؟

از نظر واقع گرایان/نو واقع گرایان، عمدتاً به توانایی دولت برای حفاظت از مرزهای سرزمینی خود و حاکمیت و استقلال عمل آن در مورد مسائل داخلی و خارجی مربوط می شود. آیا آنچه مردم تهدید و خطر قلمداد می کنند با تهدیدات و خطرات مورد نظر نخبگان و سیاستمداران یکسان است؟ از زمان پایان جنگ (جنگ سرد) و کاهش اهمیت بعد نظامی امنیت ملی، محققان مطالعات استراتژیک و امنیت ملی کوشیده اند با تعمیق و توسیع امنیت ملی، ابعاد جدیدی برای آن قائل شوند.

گزارشات مذکور خاطر نشان می سازد که نوع منازعات شدید منطقه ای بر سر منابع مشترک آبی می تواند به گسترش و تعمیق منازعات در سطوح فرا منطقه ای و بین المللی بیانجامد و بتدریج زمینه به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین المللی فراهم می شود(پیشگاه هادیان، 1382، ص.170). برای خرید بلیط پارک ساحلی آفتاب میتوانید علاوه بر خرید حضوری، در ابتدای ورود به سایت این مجموعه سر بزنید و با خرید اینترنتی بلیط با چند کلیک ساده خود را به روزی هیجانانگیز و در عین حال آرامشبخش دعوت کنید.

همچنین، این سئوال مطرح بود که آیا وظیفه دولت صرفا حفظ سر حدات و مرز های کشور در مقابل نیروهای بیگانه است و برای رفاه و سطح زندگی مردم و کرامت انسانی شان مسئولیتی ندارد؟ رود هیرمند از افغانستان سرچشمه میگیرد و در ورودی خود به مرز ایران به ۲ قسمت تقسیم و بخش کمتر آن وارد منطقه سیستان میشود. Da فاصله خط میانی حوضه زهکشی تا کمربند فعال مئاندری حوضه (مسیر رود اصلی) و Dd فاصلۀ خط میانی حوضه و خط تقسیم آب است. حوضه آبریز خود هستند.

خاصیت ازدیاد حجم گچ تنها ملاتی است که در حدود یک درصد به حجمش اضافه می شود و پس از خشک شدن تقلیل حجم پیدا نمی کند ( یک نوع سیمان انبساطی نیز به بازار عرضه شده است ولی در ایران به طور معمول ساخته نمی شود ) با استفاده از این خاصیت است که ما می توانیم سطوح وسیعی را با آن اندود کنیم زیرا این اندود بعلت آنکه در موقع سخت شدن ازدیاد حجم پیدا می کند کلیه خلل و فرج خود را پر کرده و در آنجا لانه کرده و بالاخره برای اندود داخل اطاقها کاملا بهداشتی می باشد .

اگر فهرستی از عوامل دخیل در این هستی را بخواهیم بر شماریم می توانیم ابتدا به انسان اشاره کنیم و سپس به زیست محیط اش. نیاز انسان به استفاده از منابع طبیعی و گسترش فعالیت های توسعه ای در سراسر جهان باعث تخریب تدریجی منابع طبیعی و محیط زیست شده است و این روند ادامه دارد.چاره جویی اندیشمندان و سیاستمداران طرفدار محیط زیست، دولت ها و تشکل های مردم نهاد در سطوح ملی، منطقه ای،بین المللی منجر به اتخاذ تصمیمات زیادی در مجامع بین المللی گردیده است(امین منصور، 1388، 835 -820). رویکرد اکو سیستمی متولی خاصی در نهاد های بین المللی ندارد ولی می توان از کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان یک ابزار حقوقی الزام آور که در برهه های زمانی خاصی عناصر موثر بر حفظ اکوسیستم ها را مورد بررسی قرار داده و رهنمودهایی را ارایه کرده است یاد نمود (امین منصور، 1388،صص. 835 -820).

امین منصور، 1388، صص. برنامه عمران ملل متحد نیز این ایده را مطرح ساخته که یک محیط زیست سالم حق اساسی بشری است و بی توجهی بدان باید تهدیدی علیه امنیت ملی به حساب آید (ببران، 1387 الف، صص. سازمان ملل متحد از دهه 60 میلادی به بعد آگاهی جهانی را نسبت به محیط زیست و اهمیت آن در زندگی اجتماعی بشر با برگزاری کنفرانس های بین المللی و تدوین کنوانسیون های محیط زیستی افزایش داده است، بگونه ای که در حال حاضر حدود 20 کنوانسیون محیط زیستی در حوزه های مختلف ایجاد شده و تاسیس نهاد مستقلی در این ارتباط توسط برخی از اعضای ملل متحد پیگیری می شود(ظریف وهمکار، 1387، صص.

نویسندگان بسیاری در بحث از امنیت، از مسائل زیست محیطی مانند مواد معدنی استراتژیک و منابع طبیعی فراتر رفته و به مسائلی چون گرم شدن زمین در نتیجه اثر گلخانه ای، زوال لایه اوزون جوً، رسوبات اسیدی، فرسایش خاک، نابودی جنگل ها، کاهش ذخایر آبزیان و کمبود آب شیرین پرداخته اند.نویسندگان بسیاری نه تنها می کوشند بین مسائل زیست محیطی و امنیت ارتباط برقرار کنند بلکه با این کار می خواهند نشان دهند که باید تعریف جدیدی از مفهوم امنیت ارایه شود.

مثلا شهروند مشغول به کار کشاوزی، نگرانی اش از آفات طبیعی و مخاطرات دیگری چون کم آبی و یا قیمت پائین محصول در بازار است و آنچه بالقوه بر زندگی و رفاه او تاثیر می گذارد، ارتباط چندانی با مباحثی چون سیستم های دفاعی و یا امور نظامی دیگر ندارد. سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری آبادان اظهار داشت:موضوع به اطلاع مدیریت امور آب منطقه جنوب خوزستان به عنون متولی رودخانهها در منطقه رسیده و به صورت ویژه در دست بررسی است. در این میان، توجه به امنیت زیست محیطی به ویژه حائز اهمیت بوده است.

1- کمبود زیست محیطی به عنوان یکی از عوامل منازعه و بی ثباتی سیاسی؛ این رویکرد به حفاظت از دولت در برابر تهدیدات معطوف است. در واقع، امنیت انسانی به همه ابعاد تهدیدات متوجه امنیت بشری توجه می کند و صرف توجه به امنیت دولتی را کافی نمی داند(قاسمی، 1387، 529-528). بیشترین تهدید امنیت انسانی بحرانهای جهانی آب، از تهدید به جنگ یا حتی از بی ثباتی سیاسی، ناشی نمی شود، اما از واقعیت ساده ای که میلیونها انسان به میزان مناسب به این منبع بحرانی با کیفیت مناسب برای زیستن دسترسی ندارند(Aaron، 1998، pp.29-34).

آبهای زلال در همه جویها روانند و خزهها در آن روییدهاند و مرغابیان در حال فرار (ظالمان حکومت که همچون مرغابیان، سیاه پوشند). در حال حاضر، فیلمنامه چندین اپیزود مجموعه نوشته شده و تهیهكنندگان رودخانه ماه گفتهاند فصل جدید آن را به شرطی تهیه میكنند كه یك فیلمنامه خوب و قوی در اختیار داشته باشند، فیلمنامهای كه در ضمن آبروی فصل اول آن را بخوبی حفظ كند. ولی در عین حال این تجربه نیز وجود دارد که آب همانگونه که می تواند زمینه ساز جنگ و مناقشه باشد، ممکن است زمینه همگرایی همکاری را فراهم نماید (ابراهیمی فر، 1385، ص.

چشم اندازهای طبیعی، کشتزارها و مراتع سرسبز، آب و هوای مطبوع، رودخانههای ورسک و گتو، آبشار زیبای رودخانه ورسک، پل تاریخی شاه عباسی و پل مشهور ورسک که برروی دره زیبای ورسک بنا شده، همچنین وجود چشمههای آب معدنی الف چال و سرخ او گوشهای از جلوههای جذاب این منطقه هستند که گردشگران زیادی را مجاب به بازدید از این منطقه میکند. از سوی دیگر، در همین سالها، سئوالات بنیادین مربوط به مطالعات امنیت ملی بار دیگر و این بار نه از منظری دولت محور، بلکه از چشم انداز افراد انسانی که موضوعات حقیقی امنیت به شمار می آیند، مورد توجه قرار گرفت.

2-تخریب محیط زیست در اثر تدارک جنگ یا مبادرت به آن؛ در این رویکرد موضوع امنیت محیط زیست است (نه دولت) در برابر فعالیتهای نظامی. در آینده ای نه چندان دور آب در این منطقه (خاورمیانه) به عنوان یکی از عناصر استراتژیک جایگاهی همانند نفت پیدا خواهد کرد و شاید در دهه های آغازین این قرن عامل اصلی تنش و بحران در منطقه درآید و به تدریج همانند نفت بر روند اختلافات کشور های منطقه مطرح شود و سیاست های کشور های این حوزه را تحت تاثیر قرار دهد و روابط آنان را شکل دیگری بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید