جنگ – ویکی فقه

دست یابی به امکانات مالی، مانند آذوقه و نیروی کار ارزان با به بردگی کشیدن نیروهای دشمن، دیگر انگیزه مهم جنگ در میان اقوام عرب بود. نمونه آن در این سه مجموعه بسیار است ، در بعضی از داستانها دو خاطره یا چند تکه خاطره به صورت داستانی پرداخت شده است .در داستان« قوطی روحیه» خاطره افتادن ماشین در چاله و ماجرای مش رجب که با بلندگویش دیگران رابرای نماز خواندن بیدار می کند،نمونه ای از این داستانهاست . طنز موقعیت در داستانها و لطیفه ها بیشتر رواج دارد و معمولا تاثیر عمیق تری بر جای می گذارد و خلاقانه و هنرمندانه تر به نظر می آید.

طنز معمولا به صورت یک نامه ، خاطره یا داستان گفته می شود. این گونه داستانها یا خاطره ها معمولا واقعیت ندارند و متناسب با موضوع مورد نظر نویسنده طراحی می شود اما ممکن است که رویدادی واقعا رخ داده باشد و نویسنده با ایجاد تغییرات و افزودن شاخ و برگای لازم ، آن را به صورت قالبی مناسب برای موضوع مورد نظر خویش در آورد. امریکاییها در موارد متعددی هماهنگ با صدام و به طور مستقیم وارد جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. گاهی در طنز کلامی نویسنده به شکل غیر مستقیم منظورش را به این مخاطب می رساند و در واقع خودش را به کوچه ی علی چپ می زند.

«اکبر صحرایی»، سعی کرده است به مخاطب خود به طور غیر مستقیم بگوید که این بار نه با یک متن جدی و کلیشه ای در زمینه دفاع مقدس روبه رو است ، بلکه با داستانهای طنزی آمده ام که هم شما را بخندانم و هم با فرهنگ دفاع مقدس آشنا کنم. به نظر می رسد نویسنده دشوارهایی زیادی را پشت سر گذاشته باشد تا توانسته مجموعه ای از داستانها را که در فضای دفاع مقدس به وقوع می پیوندد به داستانهای طنز تبدیل کند .

هر چند اننتظارمی رفت که داستانهایی با طنز موقعیت در این مجموعه قرار بگیرد ، اما به حق باید گفت نوشتن چنین مجموعه ای که چندین بار بازنویسی شده است کار هر نویسنده ای نیست .صحرایی که سالها در صحنه های دفاع مقدس حضور داشته و خاطرات زیادی از آن دوران داشته است ، توانسته چنین مجموعه ای را به سر انجام برساند. اما اگر خواننده ای تمامی داستانهای این مجموعه سه جلدی رامطالعه کند ، به کلیت شخصیتهای شوخی که به گفتة «صحرایی»، در دفاع مقدس نیز حضور داشته اند ، پی می برد.

هرچند «اکبر صحرایی» نویسندة این مجموعه در مصاحبه ای گفته است : کسی که داستانی از این مجموعه را بخواند، برشی از لحظات دفاع مقدس را حس خواهدکرد، اما اگر خواننده ای تمامی داستانهای این مجموعه را مطالعه کند ، به لایه های زیرینی دست پیدا می کند. داستانهای این مجموعه در گونه طنز قرار می گیرند، هدف نویسنده در وهله اول خنداندن نوجوانان است تا در لایة زیرین داستانها، آنهارا با فرهنگ دفاع مقدس آشنا کند، نویسنده تلاش کرده که با استفاده از طنز، مخاطبین را به خواندن داستان جذب نماید. ممکن است نامی که برای یک شخص در طنز انتخاب می شود از جهاتی با نام شخصی که مورد نظر نویسنده است شباهت داسته باشد تا خواننده بی درنگ آن شخص را به خاطر بیاورد.

خود نویسنده نیز نامی طنز آمیز برای خود انتخاب می کند. در بهمن ۱۳۶۳ وزیر وقت امور خارجه ایران طی یادداشتی برای دبیرکل، با اعلام پایبندی ایران به توافق ۱۲ ژوئن، به اقدامات ادامه دار عراق اعتراض کرد. امام خمینى رحمهالله تبلیغات را نه تنها براى جلب افکار عمومى بینالملل؛ بلکه براى همراه کردن افکار عمومى و مردم عراق با اندیشه دفاعى ملت ایران لازم و ضرورى دانسته، آن را حربهاى معرفى مىکنند که مىتوان از طریق آن در روحیه دشمن تردید و تزلزل پدید آورد و با توضیح خواستن از ملت عراق در اداره جنگطلبى آنان، خلل ایجاد کرد: «اینها (ارتش عراق) براى چه جنگ مىکنند؟

اگر کسی تنها به خواندن چند داستان اکتفا کند ، برداشتی از داستان نخواهد کرد؟ داستانهای مجموعه پرداخت ریز بافتی دارند، اما به نظر می رسد که زیادی حجیم شده اند ، هر چند برخی داستانها جا داشت که مفصل تر پرداخت گردد. در طنزهایی که به صورت داستان بیان می شوند دو یا چند شخصیت خیالی با نامهای مخصوص نقشهای اصلی را بازی می کنند. در «طنز کلامی» نویسنده با استفاده از عبارتهای خنده دار یا به کار بردن عبارتها در جایی که متناسب با موضوع نیستند، نوشته های طنز آمیز به وجود می آورد. وی از آن بیم داشت که پس از لشکرکشی به ایران، این افراد در خاک عثمانی قیام کنند.

او به چنین برنامهای ایمان داشت و حمله و نابودی انقلاب نوپای اسلامی را کاری سهل و آسان میدانست. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق، کشورهای عربی به دنبال وصول پولهای خود بودند؛ اما صدام دستش خالی بود و برای پرداخت بدهیهای خود به منبع مالی نیاز داشت. آنچه در وهله نخست به چشم می آید ، این است که تمامی داستانهای این مجموعه ساختار خاطره دارند و هر داستان یک الی دو خاطره را با پرداخت داستانی روایت می کند؛ به طوریکه ماجرای هر داستانی باداستانهای دیگر ارتباط ندارد . بنابر این خواندن خاطره ای که در زمان و مکانی خاص اتفاق افتاده است ، در پایان داستان ، خواننده دیگر انتظار ندارد دنبالة آن را در داستان دیگری بخواند.

داشتن پیرنگ منسجم و قصه های جذاب در داستان ، خواننده را به خواندن داستان ترغیب می کند . هم با آشفتگی ذهنی خود، میتوانند ترس را به ذهن مردم انتقال دهند، وحشت ایجاد کنند و روحیه ملت را درهم بشکنند. اما با مطالعة این داستانها می توان به صراحت اذعان کرد که هر داستان خاطره ، قصه ای مستقل دارد و به دیگر قصه های مجموعه وصل نیست ، به طوریکه اگر خاطره ای را از مجموعه حذف کنیم یا خاطره ای را به آن اضافه کنیم و یا اینکه ترتیب خاطرات را به هم بزنیم ، هیج خللی به مجموعه وارد نخواهدکرد.

بیشتر داستانها یک یا دو موضوع یا خاطره را محورداستان قرار داده اند ؛ عمدة این موضوعات و خاطره ها آنچان برد ندارد که تبدیل به داستان کوتاه شود. از بهترین تلاشهای او میتوان سهگانه اروپا را نام برد. اولین مجموع داستان کوتاه او ” کانال و مهتاب” در سال 1378 به چاپ رسید. جنگ و صلح رمانی از لئو تولستوی است که اولین بار بین سال های ۱۸۶۵ تا … جلد سوم این مجموعه با عنوان «برانکارد دربستی»، در 142صفحه ، شامل 24 داستان است .« برانکارد دربستی» ، «شبح نفتی»، «اسیرکشی»، «مراد کلمب» ، «قتل بین امللی» ، «قایق توالت» ، «کمین مجنون» «یک شیفت جن، یک شیفت آدم» ، «الف بچه» ،« طعمة آبی و قرمز»، «تونل فرغون»، «نفرین نقلی»، «قبرکن»،« نمازشکن»، «کلاغ پر»، «رئیس دوقلی»، «شام آخر»، «اورژانس قاطری» ، «طایفه کشی»، «جنگ بازی»، «چاقوی بلال»، «ناشناس»، «واقعه» و «سه شرط حوری» داستانهای این مجموعه را تشکیل می دهد .

به خدا سوگند؛ با اجبار با علی (ع) بیعت کردهام». بسیاری از مردم روستا با بیماریهای مختلف از جمله سرطانها دست به گریبان بوده و کودکان نیز دچار مشکلات نقص مادرزادی در این روستا به دنیا آمد. در این شیوه ، نویسنده با بی طرفی درباره ی موضوع حرف می زند. در مجموعه سه جلدی ف نویسنده ، به خلق موقعیت های طنز آمیز دست می زند . او برای معالجه نزد دکتر صحرایی می رود ، و او با موقعیت بی ثمر و طنز آمیز سعی می کند که حشره را از گوش دارعلی در بیاورد ، اما موفق نمی شود ، در پایان داستان که به طور تصادفی حشره از گوش دارعلی بیرون می آید ، به او می گویند که طرف دکتر نبوده بلکه امدادگر بوده است .

برخی داستانهای این مجموعه مثل«سیگاریها لبخند» و «کمپوت گیلاس» گزارشی از یک موقعیت است و در آن هیچ اتفاق داستانی نمی افتد و مشکلی برای شخصیتها بوجود نمی آید تا آنها برای رفع موانع و مشکل تلاش کنند . در این مجموعه سه جلدی کمبود قصه برای داستانها به شدت احساس می شود. در این مجموعه در جای جای داستانها از این گونه های طنز کلامی به فور استفاده شده است. برخی از این داستانها در حد یک لطیفه است که نویسنده آنها راکش داده است .که بیشتر این داستانها پایان لطیفه واری نیز دارند.بعضی از این موضوعات حذابیتی داستانی ندارند و صرفاً گزارشی ازیک رویداد و ماجرای خنده آور است .

1. خداوند متعال در آيه 39 سوره حج، كه به اعتقاد جمعى از مفسّران اوّلين آيه اى است كه در مورد جهاد نازل شده،(1) مى فرمايد: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ»؛ (به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا كه مورد ستم قرار گرفته اند؛ و به يقين خدا بر يارى آنها تواناست). برونو گانتس با بازی فوقالعاده درخشان خود اعتبار بزرگ دیگری به کارنامه حرفهای خود اضافه کرد. در این روش با تکرار پیام، سعی در القای مقصودی معین و جا انداختن پیامی در ذهن مخاطب دارند.

کمپانی Rebellion در ساخت این بازی موفق شده است که به نقطهای برسد که تمامی نکات مثبت عناوین قبلی را یک جا جمع کرده و در قالب این بازی ارائه دهد. در حالیکه طی هفته گذشته آرامش به کشور بازگشته و دولت گفته نیروهایش در داخل تیگرای پیشروی نخواهند کرد؛ اما این موضع گیری ثابت نماند و دولت گفت در صورت تعرض به حاکمیت کشور و تهدید آن اوضاع فرق میکند. به عنوان مثال، زمانی که شاگردی به گفته های معلم و بحث جاری در کلاس توجه ندارد و در همین شرایط معلم چیزی از وی می پرسد.در نتیجه شاگرد حواس پرت ممکن است به سوالی که معلم پرسیده بی ربط پاسخ بگوید و با شلیک خنده ی دانش آموزان مواجه شود .

گاهی خواننده در مواجهه با طنز موقعیت مجبور می شود که توقف کند و اندکی بیاندیشد تا بتواند موضوع را در ذهنش حلاجی کند و بعد بخندد که این خنده لزوما از سر نشاط نیست ، بلکه گاهی نیشخندی ازسر تاسف است. ظاهراً، لشکریان عثمانی بین هشتاد هزار تا صدهزار نفر و ایرانیان حدود بیستهزار نفر بودند. طبق اعلام حجتالاسلام عبدالعلی گواهی، تعداد شهدای جنگ تحمیلی ۲۲۰ هزار نفر بود؛ آمار جانبازان ۴۰۰ هزار نفر که ۱۰۰ هزار نفر آن جانبازان شیمیایی بودند. همچنین شرکت آلمانی BASF علاوه بر مالکیت ۶۷ درصدی سهام شرکت روسی Wintershall Dea، تولیدکننده نفت و گاز و فعال در پروژه نورد استریم ۲ است و ۱۲ سایت فعال تولیدکننده مواد شیمیایی در روسیه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید