تکنیک های گذر از رودخانه – مجله بریم کوه

این گونهها بهصورت دستهجمعی در رودخانههایی که دارای جریان سریع هستند، زیست میکنند. رودخانه پلاسجان که از قدیم الأیام مسیر جریان آب به سمت زاینده رود بوده است، یکی از زیباترین مناظر استان اصفهان است که تقریباً در سالهایی که بارش باران و برف در طول سال آبی خیلی کمتر از میانگین نباشد 10 ماه از سال جاری است و کرانه ساحلی آن مقصد خوبی برای یک برنامهریزی یکی – دو روزه میتواند باشد که از چند بُعد هدف گردشگری قرار بگیرد. رودخانه کانیو کریستالس در شهرستان متا در کشور کلمبیا قرار دارد یکی دیگر از نامهای آن “رودخانه رنگینکمان” میباشد.

اما چرا حیات بشار تا این اندازه اهمیت دارد که گاهی گفته می شود بشار بمیرد یاسوج می میرد؟ همانطوریکه گفته شد سنگ گچ سولفات بعلاوه دو مولکول آب تبلور می باشد به فرمول CaSo4,2H2O عمل تبخیر 5/1 مولکول آب تبلور سنگ گچ در گرمای بسیار کم انجام می شود به طوریکه اگر به سنگ گچ در حدود 170 درجه حرارت بدهیم 5/1 ملکول از آب تبلور خود را از دست داده و به گچ تشنه به فرمول CaSo4, 0.5 H2O تبدیل می گردد و در اثر حرارت بیشتر تا گرمای 300 درجه سگ گچ 7/1 ملکول آب تبلور خود را از دست داده و به گچ تشنه به فرمول CaSo4, 0.3 H2O تبدیل می شود این گچ میل ترکیبی شدید با آب داشته بطوریکه اگر در مجاور هوای آزاد قرار بگیرد 2/0 ملکول آب از بخار موجود در هوا را جذب کرده و به گچ ساختمانی با 5/0 ملکول آب تبلور تبدیل می شود .

تونل برفی لالون در روستای لالون که روستایی بسیار زیبا و دیدنی با هوای فوق العاده در منطقه کوهستانی می باشد ، واقع شده است .این روستا در ۴۵ کیلو متری شمال تهران، بخش رودبارقصران، دهستان رودبارقصران واقع شده. منبع عکس: iktv.irدر منطقه ۲۲ تهران دو روستای خوش آب و هوا به نامهای وردیج و واریش در همسایگی یکدیگر قرار دارند. مقاطعی از این رودخانه ظرفیت پرداختن به رشتههای مختلف قایق سواری همچون کانوپولو، کایاک، اسلالوم و غیره را دارد که هم هیجان را به همراه دارند و هم ورزش را.

طول رودخانه پلاسجان این ظرفیت را دارد که در مقاطعی از آن بتوان به شیوه قایق سواری در آبهای خروشان(رفتینگ)، قایق سواری کرد. از جاذبه های این رود می توان به کوههای سر به فلک کشیده اطراف آن و طبیعت سرسبز جزیرهها اشاره کرد. پراکنش آن در نیمه شمالی ایران و در تمام حوضه آبریز دریای خزر و دریای آرال بود (15) ، اینگونه در رودخانه ارس، حوضه دریاچه نمک، حوضه دریاچه ارومیه، دریاچه زریوار کردستان و نیز رودخانههای دجله و کارون پراکنش داشتند (8 و 17). بر اساس آخرین فهرست گونهای منتشرشده پراکنش گونههای ماهی سفید رودخانهای در حوضههای آبی ایران دچار تغییراتی در اسامی علمی شده است بهطوری که گونه Squalius turcicus (حوضه ارومیه و خزر)، Squalius berak و Squalius lepidus (حوضه تیگره و فرات) (14) و گونه Squalius namak (19) مربوط به حوضه نمک گزارششده است.

بمنظور ریختسنجی هندسی ماهی سفید رودخانهای (Squalius turcicus)در بخش غرب و جنوب غربی حوضه خزر تعداد 243 قطعه از رودخانههای قزلاوزن، کسما، پلنگآبرود، تلوار، تنکابن، چالکرود، دیواندره، زلکی، زرینرود، سفیدرود و شفارود با استفاده از تور پره صید شد. رودخانهای از میان آن میگذرد (رودخانه خاطرات) (به انگلیسی: A River Runs Through It) فیلمی درام به کارگردانی رابرت ردفورد در سال ۱۹۹۲ است. این راه آبی عجیب و غریب به طول ۵ کیلومتر، تماما سرخ است، تا قبل از این که با برخی جریانهای منطقه دیگر و رودخانههای کوچک ترکیب شود و رنگ آن رقیق و سرخی منحصر به فرد خود را از دست دهد.

در این منطقه زیبا بر فراز کوه ، لاله های واژگون و شقایق و سبزه و عطر خوش طبیعت بهشت را پیش چشم تجسم می بخشد. شاه عباس در سال 1013 هـ .ق تعدادی از خانوارهای ارمنی ، گرجی وشروانی را به درون خاک ایران کوچاند و به علت شباهت شرایط آب و هوایی گرجستان با نواحی فریدن آنها را دراین منطقه اسکان داد . اما اینکه چطور آبهای روان شده روی زمین تبدیل به سیلاب شوند بستگی به آن دارد که خاک منطقه چقدر توان و تحمل آبهای جاری شده را برای جذب کردن به زمین دارد و یا رودخانه های آن تا چه حد گنجایش دارند.

بستر بیشتر آبراههها و رودخانهها با وجود اندازه و مشخصات مهندسی و هیدرولیکی متفاوتی که دارند، بهندرت بهصورت مسیرهای مستقیم یا به اصطلاح از نوع آبراهههای مستقیم است و در طول مسیر خود پیچوخمهای فراوانی دارند. اقلیم حیاتی حوزه خزر سبب گردیده است که در بخش هایی از آن به ویژه سواحل جنوبی، جنگل های مطلوب و منحصر به فرد ایجاد شود. برای بهره بردن از این سواحل و مناظر کافی است تنها 185 کیلومتر در مسیر غرب اصفهان رانندگی کنید و بعد از عبور از شهرهای نجف آباد، تیران، دامنه و داران از مسیر اصلی به سمت بام ایران منحرف شوید.

محمد سلیمی افزود: شاخه اصلی این رودخانه در فریدن حدود 25کیلومتر است و از روستا های دهق، قودجانک، چیگان، قلعه ملک، سواران، موغان، نسار، اسکندری، سینگرد و عادگان عبور می کند و سپس در شهرستان چادگان به زاینده رود می ریزد. پیچانرودها که از شاخصههای مهم محیطی درزمینة وقوع تحول در بستر جریان آبها هستند، عامل بروز تغییرات عمده در گلوگاههای حیاتی و در عین حال مهمترین عامل تغییردهندة دشتهای سیلابی و همچنین علت اصلی افزایش میزان رسوبات واردشده به رودخانهها محسوب میشوند.

یکنواختنبودن و ناهمگنی در یک ناحیه از جریان باعث میشود تا جهت جریان از خط طولی کانال منحرف شود و دیواره فرسایش یابد. جهت مطالعه تنوع شکل بدنی براساس روش ریختسنجی هندسی، تعداد 13 نقطه لندمارک با استفاده از نرمافزار TpsDig2 بر روی تصاویر دوبعدی تهیهشده از سمت چپ نمونهها، تعریف و رقومی گردید. در این شرایط جریان دوباره تغییر جهت میدهد تا پیچانرود دیگر حاصل شود. به این دلیل به طور معمول در رودخانههایی که پیچانرود دارند، بیش از یک پیچانرود تشکیل میشود و طی زمان جابهجاییهای زیادی در مسیر جریان رودها رخ میدهد. پژوهشگران دلایل مختلفی را برای بهوجودآمدن پیچانرود در رودخانهها ذکر کردهاند؛ ازجمله فرسایش مقطعی در دیوارههای یک ناحیه، علت شکلگیری پیچانرود در بلندمدت عنوان شده است.

مار پیشگو و غیبآموز است؛ همچنین هرکس که از گوشت مار بخورد، زبان جانوران و نطق طیور را خواهد دانست.(الیاده1385: 172) بسیاری از اقوام معتقدند که جادوگری مستقیماً از طرف ماه یا با وساطت ماران تفویض شده است. آب شوردریاها و اقیانوس ها محیط زیست بسیاری از حیوانهای آبزی است. بهطورکلی طبق مفاد و سهمبندی طومار و روشی که در ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب مشخصشده، میزان حق آبه ها و سهم آبه هامعینشده است.

بهترین رستوران های تهران – لیستی از معروف ترین رستوران های تهران در این لینک وجود دارد. در طول رودخانه پلاسجان و در نوار ساحلی این رودخانه که در منطقه جغرافیایی شهرستانهای فریدونشهر، فریدن و چادگان قرار دارد محیط مسطح و جاده مانندی است که میتواند برای یک تور دوچرخه سواری کوهستان مورد استفاده قرار بگیرد. هر یک از اقوام ساکن در منطقه به گویش و زبان خاص خود تکلم می کنند ولی بیشتر مردم به تمام زبانهایی که در منطقه رایج است تسلط دارند و باهمدیگر مکالمه می کنند .

دیدگاهتان را بنویسید