بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی (حوزه آبخیز زاینده رود)

در صورت استقرار گیاه، تعیین میزان کنترل رسوب و هرز آب بعنوان یک بند و یا سد بیولوژیکی در داخل آبراهه می باشد. همچنین در مطالعه مشابه دیگر کاربرد علفکش گلایفوسیت در آب محتوی کربنات کلسیم بالا، کاهش شدید کارایی و غیر فعال شدن آن را به دنبال داشت به نحویکه غلظت 350 قسمت در میلیون کربنات کلسیم موجب کاهش معنیدار کارایی گلایفوسیت در کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ شده است (Stahlman and Phillips, 1979; Thelen, Jackson and Penner, 1995). بوسان و دایر (Bussan and Dyer, 1999) نیز نشان دادند که افزایش کربنات کلسیم آب تا 700 قسمت در میلیون، غیر فعال شدن کامل گلایفوسیت را به همراه داشت و برای کنترل بهینه علفهای هرز نیاز به افزایش کاربرد آن به مقدار دو برابر بود.

بررسی نقش بارگذاری رسوبات معلق بر تغییرات مورفولوژی رودخانه هیرمند, مطالعه موردی: رودخانه سیستان. یکی از نمادهای شهر اهواز، پل معلق یا همان پل سفید است. اولین پل شهر اهواز که بر روی این رودخانه ساخته شد، پل راه آهن یا پل سیاه است. در برخی نقاط شهرهای اهواز و کارون پساب و فاضلاب بیمارستانی از جمله بیمارستانهای سینا، گلستان و امام خمینی به رودخانه کارون تخلیه میشود. سپس به منظور استفاده از شاخص کیفی IRWQISC میزان برخی از پارامترهای فیزیکوشیمایی و میکروبی در این دوره شش ماه اندازهگیری شد. در برخی مناطق این پدیده را فصلی می دانند که به جریانات اقیانوسی مرتبط است.

همچنین زندگی بسیاری از دامهای خوزستان به رود کارون وابسته است؛ زیرا تحمل گرما برای حیوانات این منطقه بدون آب کارون ممکن نیست.چشمانداز زیبای رود کارون در شهر اهواز، شوشتر و سایر شهرهای اطراف آن سبب استقبال بالای گردشگران از این مناطق میشود. ممکن است این تصور حاصل آید که دکارت غده صنوبری را تنها اندامی که نفس بلافاصله بدان ملحق می­گردد، می­دانست، حالآنکه نفس به اندامهای دیگر غیرمستقیم متصل نمی­گردد، بلکه به کمک طناب­های عصبی و ارواحی که در اعصاب جریان دارند، متصل می­شود.اما دکارت این اتصال را پیوستی بی­واسطه نمی­دید: «من گمان نمی­کنم که نفس در غده­ای محصور و زندانی باشد بهطوریکه درجایی دیگر نتواند عمل کند.

رودخانه مادرسو با طولي بالغ بر 105 کيلومتر از جمله رودخانه هاي مهم حوضه آبخيز گرگانرود بوده که از ارتفاعات تنگراه و اسماعيل خان سرچشمه گرفته و پس از اتصال شعبات فرعي ديگري به آن در محل دهکده حاجي قوشان از سمت چپ به گرگانرود مي پيوندد. اگرچه یافتن ناگت طلا تقریباً در هر جایی امکان پذیر است، با این وجود انتخاب مناسبترین محل برای پی جویی طلا اولین و مهمترین مرحله است. این مقدار در محل سد ارس طبق گزارشات موجود حدود 4/8 میلیاردر مترمکعب می باشد. میزان برداشت فعلی آب از رودخانه هریرود حدود 150میلیون مترمکعب است و این رودخانه که حدود 112کیلومتر از مرز مشترک ایران و ترکمنستان را تشکیل می دهد پس از دریافت شاخه کشف رود از ایران خارج می شود.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که فون شکاف ها و درزهای بستر رودخانه که بخش لاینفک اکوسیستم رودخانه ای را تشکیل می دهد شدیداً تحت تاثیر قرار گرفته و لای و لجن رسوب یافته با پر کردن این درزها فون این بخش ها را به یکدیگر می چسپاند.رسوب مواد ریز در سطح لایه های زیرین بستر باعث تخریب زیستگاه می گردد. فاصله بین خرمشهر و بندر قیر که در حدود ۱۹۰ کیلومتر است و از پیوستن رود دز به رود کارون تشکیل میشود، فضایی مناسب برای تردد کشتیها دارد. 7. زندگی در شهر یا روستا: شاهنظری در پژوهش خود بیان کرده که بیماری اماس در بین شهرنشینان بیشتر از روستاییان و علت آن نامشخص است (شاهنظری، 1392: 20). بختی هم در نتایج پژوهش خود میگوید: جوامع شهری در مقایسه با جوامع روستایی، اماس بیشتری دارند (بختی، 1389: 44). در منطقه پیربکران، بین سکونت افراد در روستا یا شهر و شیوع اماس ارتباط معنیداری وجود ندارد و بنابراین عوامل اماس را باید در مؤلفههای دیگری جستجو کرد.

از آنجا که آب یکی از مهم­ترین عناصر طبیعت بوده و ادامه حیات همه موجودات زنده به آن وابسته است، تغییر در کیفیت و یا آلودگی آن پیامدهای وسیع زیستی را به­همراه دارد. عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور ادامه داد: کارون مهمترین منبع تامین آب آشامیدنی مردم از جمله کلانشهر اهواز و نیز آب مورد نیاز کشاورزی و تولید برق مصرفی است. بیش از 70 درصد آب شرب مردم در جهان از طریق منابع سطحی به دست می آید و به همین دلیل این منابع از جمله حیاتی ترین منبع های آب آشامیدنی در جهان به حساب می آید.

بر اساس پیش بینی سازمان ملل در سال 2035 میلادی حدود 48 کشور (یعنی 32 درصد جمعیت جهان ) دچار کمبود آب آشامیدنی می شوند. این تخیل سرشار نتیجۀ وفاداری او به تجربۀ خود است؛ یعنی تخیل وی برگرفته از محیط وحشی اقلیم اوست. شیمیدانها با کمک شواهد به این نتیجه رسیدهاند که مولکول آب شکل خطی ندارد، یعنی به این صورت نیست که دو اتم هیدروژن بصورت خطی در دو طرف یک اتم اکسیژن قرار گرفته باشند (HــOــH). در متن بالا به معرفی، پیشینه، اکوسیستم، سرچشمه، مسیر،پلها، سدها و مقصد رود کارون اهواز پرداختیم. در دوران قاجار در این رود قایقرانی صورت میگرفت و بازرگانان ایرانی و دیگر نقاط مانند انگلیس از این راه به داد و ستد و تجارت مشغول بوده اند.

این سد که قدیم و قبل از انقلاب به نام رضاشاه کبیر شهرت داشته است در 50 کیلومتری شمال شرقی مسجد سلیمان شاخته شده است. جهت مسیر پیمایش رود ماربر به طور کلی شمال غربی است. رودخانه جاجرود از ارتفاعات رشته جبال البرز در شمال تهران، از كوه هاي خل نو و شمشك و كوه جانسون سرچشمه گرفته، در جهت جنوب غربي حركت مي كند. ارتفاع سرچشمه آن 1088 متر از سطح دريا واقع شده است. زرینه رود که از چهل چشمه کردستان سرچشمه میگیرد در نهایت به ارومیه میریزد.

اندازهگیری را به هزینه خود تعبیه نماید. در حکایت «سه مسافر ترسا، یهود و مسلمان»، مرد مسلمان به ظاهر ابله است؛ اما زیرکانهترین عمل از او سر میزند و در قالب بلاهت، سهم حلوای آن دو نفر دیگر را از آنِ خود میکند (!همان6/2456-2376). ۷۰۰ میلیون نفر در ۴۳ کشور با مشکل کمبود پیوسته آب مواجه هستند. در صورت عدم بهره برداری از رودخانه مرزی و سطحی ارس و بالها رود و استفاده بی رویه از منابع آبهای زیر زمینی که پاسخگوی نیاز فعلی و آینده استان نخواهد بود بحران کم آبی، وضعیت سیاسی و اقتصادی این استان را دچار تحولات عمیقی خواهد کرد که به یک مشکل ملی تبدیل خواهد شد.

کشاورزی در حاشیه رودخانه مرزی ارس و بهره برداری از آب آن، از محوری ترین فعالیت های اقتصادی استان اردبیل است. 3. جمهوری آذربایجان نیز مثل جمهوری ارمنستان، براساس عهدنامه ها و پروتکلهای دوره پیش از فروپاشی شوروی سابق از رودخانه مرزی ارس و تأسیسات آبرسانی مشترک ساخته شده در زمان روسها، استفاده می کنند، با این توضیح که جمعیت ساکن در کناره های ارس در این جمهوری کم بوده، زیرا سیاست روسها در گذشته، خالی کردن روستاهای اطراف مرز از سکنه بوده است. با تکرار روشهای ذکر شده در بالا، چنانچه بستر رودخانه حاوی کانی طلای طبیعی باشد، میتوان تکههای ارزشمندی از آنها را پیدا کرد.

در حال حاضر نیز رودخانه کارون را بهعنوان مهمترین نشانه طبیعی در استان خوزستان میشناسند. این سد را با نام شهید عباسپور نیز میشناسند. با این کار علاوه بر خود بلکه به زندگی تمامی جاندارانی که در آن اطراف زندگی می کنند لطمه می زنیم . پس از اين منطقه نام رودخانه از ماربر به رودخانه خرسان تغییر نام ميدهد. از آبشارهاي ديگر ميتوان آبشار خفر و بی بی سیدان در اين منطقه اشاره كرد. قرار داشتن ایران در منطقه گرم و خشک موجب شده تا استحصال و بهرهوری از آب بویژه آب شرب و سالم موضوع مهمی به شمار رود.

یکی از دغدغه های مهم مردم و مسئولین در سال های اخیر بی آبی و خشک شدن رودخانه قزل اوزن در فصول گرم است. کلرینه کردن آب مخازن: ابتدا حجم مخزن را معین نموده، سپس به ازای هر متر مکعب آب از ۳ تا ۵ گرم پـودر پرکلرین استفاده می شود. در مقاله بالا به معرفی و مشخصات رود ماربر، مشخصات رود ماربر، جهت مسیر پیمایش رودخانه ماربر، اهميت رود ماربر براي شهرستان سميرم، جاهای دیدنی سمیرم در حاشیه رودخانه ماربر و ريشهيابي نام رودخانه ماربر پرداختیم. در گذشته تعداد انشعابهای رود کارون بیشتر از امروز بوده؛ اما در حال حاضر حجم آب و انشعابهای رود کارون نسبت به گذشته بسیار کم شده است.

وقوع یک سال ترسالی موجب برطرف شدن مشکلات حوضه زاینده رود نمیشود و مردم باید همچنان نسبت به اصلاح الگوی مصرف آب و صرفهجویی آن جدی باشند. بنابراین کشورهای درحال توسعه نیز باید در جهت رفع مشکلات زیستمحیطی و حفظ بهداشت جامعه خود بکوشند و از این استانداردها بهره گیری نمایند. 45- برای اندازه گیری دمای هوا از … فروغی، عبدالمجید؛ بنیحبیب، محمدابراهیم؛ شفاعی بجستانی، محمود؛ ساجدی سابق، مسعود، 1380، کاربرد صفحات مستغرق برای ساماندهی و تثبیت رودخانه­های فصلی، سومین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران. بر روی این رودخانه برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی، خانگی و نیرو ساخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید