بررسي تغييرات زماني آلودگي فسفر در طول رودخانه سياهرود استان گيلان

سپس این رودها به طرف دریاچه ها و دریاها حرکت می کنند. حرکت این قطعات سبب کشیده شدن فیبرهای کوچک در اعصاب می­شود، درنتیجه دریچه­ای که با آن این الیاف به هم متصل هستند، نیز کشیده شده و باز می­شود. آب تصفیه شده به وسیله ی لوله هایی به خانه های ما می رسد و ما با باز کردن شیر آب، از آن استفاده می کنیم. به موجب روانشناسی یونگ «کهنالگوی سایه، آن بخش از شخصیت است که فرد ترجیح میدهد آن را آشکار نکند؛ بدین مفهوم که سایه، شامل بخشهای تاریک، سازماننیافته و سرکوب شده یا به تعبیر یونگ، هر چیزی است که فرد از تأیید آن در مورد خودش سر باز میزند و همیشه از سوی آن تحت فشار است؛ چیزهایی از قبیل صفات تحقیرآمیز شخصیت و سایر تمایلات نامتجانس» (پالمر، 1385: 173-172). به بیان دیگر میتوان گفت که «عمیقترین نسوج پنهان ناخودآگاه همانا ریشه در سایه دارند.

بدین ترتیب، در مرزهای ایران و ترکمنستان، هیدروپلیتیک رودخانه های مرزی بین دو کشور، همیشه منشاء شکل دهی به روابط میان آنها بوده است. بر اساس بررسی های انجام شده در طرح جامع شیلاتی طی سال های 1373 و 1374 در ناحیه دهانه رودخانه سفیدرود تا سد سفیدرود و سر شاخه های قزل اوزن و شاهرود، 45 گونه و زیرگونه ماهی متعلق به 36 جنس و 17 خانواده شناسایی شده که در بین ماهی های مهاجر عمده ترین آنها عبارتند از:اوزون برون، تاس ماهی، ماهی سفید، کپور معمولی، سس ماهی، لای ماهی، اسبله، سفید کولی، شاه کولی، سیاه کولی و البته ماهی های خانواده کپور بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

نتایج آنها بهبود کیفیت آب این رودخانه در طی دوره 20 ساله (2010-1991) و روند رو به کاهشی در میزان نیترات، آمونیاک و کل فسفر، غلظت سولفات و کلرید را نشان داد. این نتیجه بر رد شدن فرض H0 تحقیق مبنی بر برابری میزان سرمایههای طبیعی در دو زمان قبل و بعد از اجرای سد داریان دلالت دارد. وی بیان کرد: با در نظر گرفتن موازنه میان آب مورد نیاز خوزستان در آینده و حال و همچنین میزان آب رودخانههایی استان در مییابیم طرحهای انتقال آب رودخانههای خوزستان در نخستین اصل دچار مشکل است بنابراین آب مازاد در خوزستان برای انتقال به مناطق دیگر کشور وجود ندارد.

در حال حاضر میتوانیم کل آکواریوم را با یک تلفن هوشمند نظارت کنیم، و هر روز در هزینه خود صرفهجویی کنیم،» «امکان ثبت اندازهگیری داده به وضوح یک مزیت اضافی است. عضو کمیته علمی کنفرانس ملی رودخانه کارون با بیان اینکه مهمترین مشکل رودخانه کارون آلودگی است، گفت: کارون امروزه با چالشهای متعددی روبهرو است؛ رودخانهای که زمانی عریضترین و پرآبترین رودخانه ایران بود در حال تبدیل شدن به نهر کم آب و کوچکی است.

زندگانی جاویدی که با کسب مقام بلند شهادت، به آن نائلمیشود و زیر بار یوغ استبداد ماندن و نیز تسلیم آنان بودن برایش مرگ است، از اینرو دلاورانه در راه اهداف پاک خود میجنگد اگرچه در تندباد حوادث از درخت جدا شود. همچنین شهر سامان با استان اصفهان که خود در داشتن جاذبههای گردشگری بینظیر است، فاصله چندانی ندارد. رودهای مهران و نابند از کوههای لرستان در جنوب استان فارس سرچشمه میگیرند و به خلیج فارس در نزدیکی بند خمیر میریزند.

این رود از به هم پیوستن رودهای خورخوره – زولا – دریک و دیرعلی چای به وجود می آید. این رودخانه از رشته کوه توچال سرچشمه میگیرد و در طول مسیر خود از روستاهای خوشآبوهوایی عبور میکند.اطراف رودخانه کن را روستاهای سرسبز با رودهای خروشان پوشاندهاند که سرچشمه این رودها از رودخانه کن تامین میشود. داشتن چنین آب و هوایی این شهر را سرسبز و مملوء از باغهای میوه کرده که گویی تکه از بهشت جا مانده است. گردو و بادام از مهمترین محصولات باغهای شهر سامان محسوب میشود. جاری بودن زایندهرود در حاشیه شهر سامان باعث شده تا باغهای میوه بسیار در اطراف آن دیده شود.

ارتفاع سرچشمه آن 1088 متر از سطح دريا واقع شده است. رود مرزی ار س از دیم قشلاق تا محل به هم پیوستن آق چای به ارس حدود 135 کیلومتر میان آذربایجان غربی و جمهوری آذربايجان( نخجوان) جاری است . رودهایی که از حوزه آذربایجان غربی وارد ارس می شوند رودخانه زنگبار و آق چای است. متوسط جریان سالانه آن 452 میلیون متر مکعب می باشد این رود پس از عبور از بوکان و غربی میاندوآب و دشت حاصلخیز شامات به باتلاق های جنوب شرقی دریاچه ارومیه میریزد. سد انحرافی آن به نام نوروز مهر حدود 10 کیلومتری میاندواب واقع شده است و آب مورد نیاز کشاورزی جلگه میاندوآب و قسمتی از دشتهای بناب و ملکان را تامین می کند .

سد انحرافی دیگری در 8 کیلومتری مهاباد در محلی به نام یوسف کندی جهت آبیاری اراضی ساخته شده است . ببر بیان (لباس جنگی رستم) به رنگ قهوهای، نماد پایداری (ر.ک؛ لوشر، 1388: 95) و پیروز شدن رستم بر اولاد است. علاوه بر میوههای خوشمزه به محصولات جانبی باغها نیز میتواند اشاره داشت. این پل نیز روی زایندهرود ساخته شده است. پل زمانخان دارای دو دهنه است که اندازههای آن با یکدیگر متفاوت هستند. هر کدام از فصلها دارای زیباییهای خاص خود هستند و هر کدام علاقهمندان خاص خود را دارند. هرچند آب هدایتشده از رودخانه کن کیفیت خوبی دارد، اما قبل از انتقال به مخزن دریاچه، با هدف حفظ آبزیان و سازگاری با اکوسیستم دریاچه، در تصفیهخانه دریاچه شهدای خلیجفارس تصفیه و پس از انجام اقدامات فنی وارد دریاچه میشود و همین امر باعث شده آب دریاچه به لحاظ مشخصات زیستمحیطی دارای کیفیت بسیار بالا و مطابق با استانداردهای بینالمللی باشد.

به علت قوانینی که ملزم می کند پساب صنعتی تصفیه شود و به محیط زیست برگردانده شود، مصرف آب صنعتی به طور کلی خیلی کمتر از برداشت آن است. برای شهر سامان که طبیعتی بکر دارد، هر فصل میتواند زیباییهای آن را به طور خاصتری نشان دهد. ایستادن بر روی چنین پلی که در میان طبیعتی بینظیر قرار دارد و بر روی رودخانهای خروشان بنا شده، تنها با رفتن به شهر سامان امکانپذیر است. «دمان» از یکسوی با مفهوم نفس هم­راه است و نفس، رمز حیات و جانبخشی است که رستم جانبخش با حیاتی دوباره که به سپاه ایران میدهد آن را معنی میکند و از دگر سوی یادآور مفهوم خشم و کوبندگی است که در سرکوب کردن سپاه توران آن را نیز مفهوم میبخشد و بر دوگانگی این عنصر در تخیل پویای فردوسی صحه میگذارد.

با این حال، UV تنها ۴ درصد از انرژی موجود در نور خورشید را تشکیل میدهد و محققان دانشگاه استنفورد با استفاده از نور مرئی این کار را انجام دادند. البته در فصل زمستان نیز طبیعت آن به گونهای دیگر خود را نشان میدهد. چنین توسع مفهومی از موسیقی شعر نه تنها وزن عروضی و وزن نیمایی شعر؛ بلکه هر تناسب و آهنگی را که ناشی از شیوۀ ترکیب کلمات، انتخاب قافیه­ها و ردیف­ها، هماهنگی و همسانی صامت­ها و مصوت­ها و جز آن باشد، نیز در برمی­گیرد.» (پورنامداریان، 1381: 414) اگر شعر برآمده از دل و روح شاعر باشد، خود به خود موسیقی آن با عاطفه شعر متناسب و هماهنگ است؛ زیرا هر موسیقی و آهنگی با یکی از عواطف انسانی متناسب است.

با رفتن به شهر سامان در چهارمحال و بختیاری بهترین فرصت به خود میدهید تا از طبیعت زیبای این شهر لذت ببرید. اگر قصد رفتن به شهر سامان را دارید، باید بدانید که یک روستای تاریخی با قدمت ۶۰۰ در انتظار شماست. شاخه اصلی این رود از ارتفاعات مرزی شهیدان سرچشمه می گیرد و با پیوستن شاخه های کوچک در روستای بند به نام شهر چای نامیده می شود .

تخصیص حقابه زیست محیطی، حل مشکل رها شدن فاضلاب و آزادسازی حریم رودخانه از مهمترین مواردی است که در این کارگروه باید مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. اما مقدار دیگری از این آب ها،داخل زمین فرود می روند و تا جایی پایین می روند که دیگر نتوانند از آن جا عبور کنند و در آن جا، آب ها ی زیر زمینی را به وجود می آورند. یعنی باید آن قدر بخار آب، گرما از دست بدهد تا به صورت مایع درآید و به سمت زمین فرود بیاید. خورشید به سطح دریاها می تابد و آب را بخار می کند و با تبخیر شدن آب دریا، بخار آب، به هوا می رود.

دیدگاهتان را بنویسید