آخرین اخبار «رودخانه هیرمند

فتحی، ا.، و زمانی، ر.، و محمودی، ا.، و زارع بیدکی، ر. فتحی، ا.، زمانی، ر.، محمودی، ا.، زارع بیدکی، ر.، 1397. ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد در محل تلاقی چشمه شلمزار با آب کوهرنگ. ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد در محل تلاقی چشمه شلمزار با آب کوهرنگ. و با کیفیت خیلی خوب تعیین گردید. متوسط تعداد سالانه 159/83 عدد و زی توده 1/49 گرم در مترمربع تعیین گردید. بنابر نتایج حاصله، اهرچای یکی از زیستگاه های طبیعی سالم و کم تر در معرض ورود آلاینده و با تغییرات زمانی و مکانی کفزیان و دارای تولید طبیعی نسبتاً پایین ارزیابی گردید.

بیش ترین تعداد (277 عدد با زی توده 2/8 گرم در مترمربع)در شهریور ماه و کم ترین مقدار آن ها (66 عدد با زی توده 0/59 گرم در مترمربع) در آذر ماه تعیین گردید که نشان از تغییرات زمانی کفزیان در این رودخانه بوده است.هم چنین بین میانگین های تعداد در مترمربع در ماه ها و ایستگاه های مختلف، براساس آزمون (F (p≤0/01 تفاوت معنی دار دیده شده است. فتحی احسان، زمانی رسول، محمودی احمد، زارع بیدکی رفعت. در این درگیریهای مسلحانه، تعدادی از سربازان هندی و چندین صاحبمنصب انگلیسی کشته شدند و مقادیر درخور ملاحظهای اسلحه و دواب انگلیسیها به تصرف چریکهای بکش، جاوید، دشمنزیاری، رستم و ممسنی درآمد.

میانگین طول چنگالی و وزن بدست آمده برای جنس نر به ترتیب 49/2672/139 میلی متر و 58/2118/43 گرم و این مقادیر برای جنس ماده به ترتیب06/3088/152 میلی متر و 08/2732/57 گرم بدست آمد. میانگین طول کل ماهیان سفید رودخانه ای صید شده حدود 81/296/165 میلی متر می باشد. در ۶ کیلومتری شهر ماکو و در فاصله دو کیلومتری جاده بازرگان کاخ سردار ماکو خودنمایی می کند. این بنا پس از مرمت به کاخ موزه گرگان واقع شده است. این اقامتگاه با حیاطی سرسبز با گلدانهای شمعدانی آویزان شده روی تراس، دارای دو واحد مسکونی است و از امکانات رفاهی آن میتوان به سیستم سرمایش و گرمایش، باربیکیو، اینترنت، سرویس بهداشتی و غیره اشاره کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر30قسمت از این مجموعه تلویزیونی به دست ما رسیده که یکشنبهها در واحد دوبلاژ سیما دوبله میشود و من فکر میکنم مورد توجه مخاطبان بسیاری قرار گیرد. جونس هنوی که به روزگار نادرشاه به ایران سفر کرده است، درخصوص نیروی دریای نادر چنین مینویسد: «جان آلتن که از سوی شاه برای ساخت کشتی در دریای شمال مامور شده بود، الوار خوبی در گیلان پیدا کرده بود؛ اما راههای خراب مانع آوردن این الوار به بندرگاه بود.» وی سپس به لنگر کشتی میپردازد و ذکر میکند که با وجود سنگ آهن در مازندران کسی نبود تا لنگر بسازد.

این کارشناس ادامه داد: «یک عده نادان هم گفتند دوره خشکسالی به سر رسید و ترسالی سرزمین ایران شروع شد.اما الان ما میبینیم که تمام رودخانههای ایران خشک شده اند.زیرا با وجود سدها دیگر آبی در رودخانهها جاری نمیشود. ابعاد و ظرفیت فوق العاده زیاد این سدها سبب القای حس کوچک بودن در هر فردی می شود که کنار این سازه های عظیم قرار می گیرد. در اين مطالعه تغييرات سمت و سرعت جريان و نوسان سطح آب در مصب رودخانه جزر و مدي اروندرود مورد بررسي قرار گرفته است. منطقه با استفاده تصاوير ماهواره اي، نقشه هاي موجود و عمليات زميني مطالعه و مورد شناسايي قرار گرفت.

روش بررسي: پژوهش حاضر توصيفي-مقطعي بوده و روند تغييرات مواد آلي و نوترينت ها در طول رودخانه را موردبررسي قرار ميدهد. با توجه به اينکه هر رودخانه تا حدود معيني ظرفيت پذيرش آلاينده هاي ورودي و خود پالايي آن ها را دارد، بنابراين امروزه آگاهي از روند تغييرات کيفيت و توان خودپالايي از اهميت زيادي برخوردار است. به منظور آگاهی از شرایط اکولوژیکی، کیفیت آب و تعیین توان تولید رودخانه اهرچای به مدت یک سال (از مهر ماه 1391 تا شهریور 1392) در 12 ایستگاه به طور ماهانه از جوامع کفزیان نمونه برداری انجام شد.

Z و توان تولید جوامع کفزیان نیز 170 کیلوگرم در هرهکتار از بستر تعیین شده است. تولید انرژی الکتریسیته و ماهی گیری . همچنین با یک دوی آرام، انرژی خوبی وارد روح و تنتان کنید. با خروج از شهر به سمت آبشار ایگواسو و پیمودنِ فاصلهای هفده کیلومتری، قبل از ورودی آبشار و در فاصلهای نزدیک به آن، با پرداخت 28 رئال میتوان به دنیای پرندگان استوایی وارد شد؛ پارک پرندگان فوزدوایگواسو (Bird Park؛ به پرتقالی: Parque das Aves). فاضلاب هاي متنوعي به علت نزديکي به اجتماعات وارد اين رودخانه ميشوند؛ بنابراين آگاهي و شناخت کيفيت رودخانه ها امري لازم و ضروري به نظر ميرسد.

زاینده رود به علت موقعیت خاصی که در شهر اصفهان دارد محل ساخت پل های متعددی است. جسد باید محترمانه به عناصر اولیه ی تشکیل دهنده ی آن یعنی آتش، آب، خاک، و هوا بازگردانده شود؛ و این که این جهان محل گذر است. رودخانه قره سو در مسير جريان خود محل ورود و تخليه فاضلاب هاي خانگي، پساب هاي صنعتي و زه آب هاي کشاورزي بسياري است. نتايج نشان دهنده خود پالايي کم پارامترها و عدم کارايي مناسب مدل Qual2kw بدون در نظر گرفتن منابع غيرنقطه اي در رودخانه قره سو بود. همچنين در ادامه کيفيت آب رودخانه قره سو با شاخص کيفيت آب NSFWQI در طي ماه هاي دي و ارديبهشت، سال 1394 در بازه ايستگاه هاي نيارق تا کنگرلو بر اساس نمونه هاي گرفته شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست مورد بررسي قرار گرفت.

در ماه سوم نيز بيشترين مقدار براي پارامترهاي BOD5، COD، فسفات، نيتريت، نيترات و TS به ترتيب برابر با مقدار 1/ 3، 23، 36/ 1، 114/ 0، 65/ 4 ميليگرم بر ليتر و 1/ 0 گرم بر ليتر به ترتيب در ايستگاه هاي 3، 4، 6، 6، 4 و 2 اندازهگيري شد. در ماه دوم بيشترين مقدار براي پارامترهاي BOD5، COD، فسفات، نيتريت، نيترات و TS به ترتيب برابر با مقدار 55/ 3، 18، 015/ 3، 164/ 0، 5 ميليگرم بر ليتر و 12/ 0 گرم بر ليتر به ترتيب در ايستگاه هاي 6، 6، 5، 6، 6 و 2 اندازه گيري شد.

يافته ها: در ماه اول بيشترين مقدار براي پارامترهاي BOD5، COD، فسفات، نيتريت، نيترات و TS به ترتيب برابر با مقدار 3 /4، 9، 08/ 1، 165/ 0، 3/ 11 ميليگرم بر ليتر و 11/ 0 گرم بر ليتر به ترتيب در ايستگاه هاي 3، 3، 4، 4، 4 و 2 اندازهگيري شد. آب دادن باغ و کشت ، از جوی ها و رودها ، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه و رود بزرگ وزیر پادشاه است .

براساس همین نظام، هر رودی که با ضوابط و ویژگیهای موجود در معاهده فوق مطابقت میکرد رود بینالمللی نامیده و شامل مقررات معاهده میشد. پس از عبور از استان خیبر پختونخوا در پاكستان، رودخانه كابل از پیشاور و نوشرا عبور كرده و به رودخانه بزرگ ایندوس در نزدیكی اتوك واقع در شمال غرب اسلام آباد می پیوندد. این شهرک در منطقه ۲ شهرداری تهران واقع گشته است. شهرک غرب ۶ فاز مسکونی دارد و بلوارهای پونک در شمال، رودخانه پونک در غرب، رودخانه درکه در کنار بزرگراه چمران در شرق این محله، بزرگراه مدرس جنوب شهرک غرب را احاطه کردند.

رودخانه چناران آب آشاميدني و کشاورزي روستاها را تامين ميکند. محیط زیست و مهندسی آب. خانواده گامبوزیا ماهیان که در برخی از برکههای مسیر رودخانه سرباز و هم چنین کفال ماهیان که در منتهیالیه رودخانه زیست میکنند در درصد فراوانی منظور نگردیده است. برخی از این دستگاهها به شرح ذیل می باشد: تردمیل موتوردار ۳ اسب، دوچرخه ثابت مغناطیسی، دوچرخه ثابت فلکسی فیت، دوچرخه ثابت برقی، دوچرخه ثابت نشسته فلکسی فیت ،استپر ، اسکی فضایی ،ایرواکر،کش نرمش، نیمکت بدنساز ، آب کینگ، ایرواکر، دستگاه بدنسازی زیر بغل سیم کش، دستگاه بدنسازی جلو پا، دستگاه بدنسازی ۲۱ کاره فلکسی فیت ،دستگاه بدنسازی پرس سینه، نیمکت وزنه برداری، الپتیکال، استپ، سیم کش، دستگاه کرانچ شکم و …

این موضوع، به زعم فروید «نشاندهندۀ گرایش داستاننویسان مدرن به خویشتننگری و تجزیۀ خود به اجزایی خردتر است. هم­چنین هنرمند، زمان رخ­داد این خواب صادق را که معمولاً گفته میشود بعد از گذشت دوسوم از شب و نزدیک سپیده سحر رخ میدهد با به کار بردن ابرهایی آبیرنگ با رگههای طلایی که بر حضور انوار خورشید در سپیدهدمان ظاهر میشود، اشارهکرده است. علاوه بر مغازهای پراکنده محلی، باید به مرکز خرید بوستان اشاره کرد که بسیار شلوغ و پرتردد است.

دیدگاهتان را بنویسید