آب سرچشمه ی حیات است بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت

این جنگلها تا پیش از وورد اروپاییان، محل زندگی ۵ تا ۱۳ میلیون سرخپوست بودهاند که در هزار قبیله مختلف زندگی میکردهاند. درست زمانی که آنها دیگر هیچ امیدی به زنده ماندن نداشتند، با یک قبیله سرخپوست برخورد کردند. از سوی دیگر منابع اقتصادی این منطقه از عوامل توجه اسماعیلیان به سند بود. حکومت دیگری در شهر منصوره(واقع در ایالت سند) وجود داشت که بر اساس گزارشهای تاریخی در سال ۴۱۶ق شهری شیعی بوده، و با اینکه در زمان محمود تصرف شد، در زمان مسعود غزنوی بار دیگر شاهد قدرت یافتن اسماعیلیه بود.

مولتان از جمله شهرهایی بود که شاهد حضور عقاید اسماعیلیه بود. العزیز خلیفه فاطمی مصر، در سال ۳۷۳ق در مخالفت باعقاید تبلیغ شده از سوی این داعی که معتقد به توفق امامت بعد از محمد بن اسماعیل بود، سپاهیانی به این شهر فرستاد و مولتان به تصرف فردی به نام جلم بن شیبان در آمد که برای خلیفه فاطمی خطبه میخواند و سکه میزد. منابع اسماعیلی از فعالیت یکی از داعیان فاطمی در این شهر در سال های ۳۳۰ تا ۳۴۸ق خبر داده، که توانست حاکم مولتان را به عقیده اسماعیلی درآورد. نهضت اجرای فقه جعفری در آغاز برای معاف شدن شیعیان از پرداخت زکات، حفظ امنیت مراسم عزاداری، مستثنا شدن راهپیمایی عزاداری از نیاز به دریافت مجوز رسمی، آموزش تعلیمات دینی شیعی برای دانشاموزان و دانشجویان شیعه و مراعات فقه شیعه در قوانین حکومتی برای شیعیان، مبارزه میکرد و توانست با برگزاری تجمعهای بزرگ و فشار به دولت به این خواستهها دست یابد.

حوزههای علمیه: پیش از اینکه پاکستان کشوری مستقل شود، لکنو مرکز اصلی آموزش علوم دینی شیعیان بود که بعد از استقلال پاکستان در کشور هند قرار گرفت و ارتباط شیعیان پاکستان با این مرکز قطع شد. و ذوالفقار علی بوتو رئیس حزب مردم و نخست وزیر این کشور در سالهای ۱۹۷۳- ۱۹۷۷م. در سالهای اخیر و زمانی که آب رودخانه زایندهرود به اصفهان میرسد این پلهای تاریخی به میعادگاهی برای تمام اهالی این شهر تبدیل میشوند. باز می گردانند. با ورود میر سید علی، اسلام در سرزمین کشمیر منتشر شد؛ به دلیل نقش تاریخی او در گسترش اسلام در این منطقه مردم پاکستان او را شاه همدان می خوانند.

امامیه: از جمله مناطقی که سابقه تاریخی زیادی در تشیع دارد، کشمیر است. سابقه ورود تشیع به کشمیر را معمولا به مهاجرت میر سید علی همدانی همراه با تعداد زیادی از سادات ایرانی به این منطقه در سال ۷۷۴ق. بررسي تفاوت مقادير متغيرها با استفاده از آزمون t تک نمونه اي نشان مي دهد که مقادير هريک از اين متغيرها در سايت هاي مختلف از بالادست به سمت پايين دست تفاوت معناداري را نشان مي دهد. آنچه از میان آمارهای مختلف صحیحتر به دست میآید رقم تقریبی ۲۰ درصد است. پس از خروج نیروهای شوروی و نیز سقوط حکومت طالبان در افغانستان، این نیروها با سرخوردگی به داخل جامعه پاکستان بازگشتند، در حالی که مسئولان دولتی را نیز به نوعی در جریانات افغانستان، گناهکار تلقی میکردند.

به گفته برخی از تحلیلگران آتش جنگ فرقهای مذهبی در پاکستان پس از خروج شوروی از افغانستان شعلهور شد، زیرا سیاستهای دولت پاکستان در زمان ضیاءالحق برای اسلامی کردن ارتش، و نیز تربیت و رشد نیروهای تندرو به منظور جهاد با ارتش سرخ در شوروی، شکلگیری و سازمان یافتن نیروهای سنی تندرو را در جامعه پاکستان در پی داشت. در پی سختگیری بر گروههای مذهبی در پاکستان در سال ۲۰۰۲ میلادی این گروه غیرقانونی اعلام شد ولی تحت عنوان جدید تحریک اسلامی به کار خود ادامه داد اما بار دیگر در سال ۲۰۰۳ منحل شد و سپس با نام شیعه علما کونسل کار خودش را ادامه داد.

بعد از انقلاب اسلامی ایران، حوزه علمیه پاکستان ارتباط زیادی با حوزه علمیه قم یافت. احزاب و گروههای زیادی در پاکستان وجود دارند که طرفدار وهابیت هستند و عربستان سعودی نیز کمکهای مالی زیادی به این احزاب میکند. از طرف دیگر پس از استقلال پاکستان، چند عامل مهم در ترویج اندیشه وهابی در پاکستان مؤثر افتاد، که مهمترین آنها روابط گسترده با عربستان بود. به دلیل سیاست غیرفرقهای در بیشتر دولتهای پاکستان که از دخالت امور مذهبی در سیاست پرهیز دارند، امکان فعالیت سیاسی و شهروندی برای پیروان فرق مختلف فراهم است.

«اداره تحفظ حقوق شیعه»، «شیعه مطالبات کمیتی» (کمیته مطالبات شیعیان) و «حزب سیاسی شیعه» از جمله سازمانهای شیعی است که در مقاطع مختلف فعالیت داشتهاند. آنچه به عنوان آمار شیعیان این کشور در منابع مختلف ذکر شده بیشتر بر پایه تخمین و گمانهزنی است. برگزاری آیینهای پر شور عاشورایی بیشتر نشانه آمیختگی فرهنگی شیعه و سنی و نفوذ فرهنگ شیعی در میان مردم این کشور است. از آنجا که پژوهنده خود از گويشوران اين قوم است و با درونمايه و مضامين اين اشعار آشناست، بر آن است تا نشان دهد که چگونه سروده هاي قومي در بر قراري ارتباطات-اجتماعي، تداوم فرهنگ و پاسداري از ميراث فرهنگي و انتقال آن به نسلهاي بعد، نقشي بسزا دارد.

نام امروزی رودخانه توسط سباستین کابوت روی آن گذارده شده که مطالعه دقیقی از رودخانه و شاخههای آن را در دهه ۱۵۲۰ انجام داد. رعایت حقابه رودخانه هیرمند و متعاقب آن خشک شدن همیشگی تالاب هامون که بهعنوان هفتمين تالاب بینالمللی جهان و بزرگترین درياچه آب شيرين كشور است، حجم زیادی از رسوبات به همراه باد به حرکت درآمده و موجب افزایش گردوغبار و آلودگی هوا در منطقه سیستان میشود، مسئلهای که موجب به خطر افتادن سلامت و امنیت انسانی جنوب شرق کشور و مصداق بازر نقض حقوق بشر مردم این مناطق است.

نذر بی بی پاکدامنان که به نام حضرت فاطمه(س) برپا میشود و مخصوص خانمها است و مردان اجازه خوردن آن را ندارند. آبشار کمرد در کنار طبیعت زیبای اطراف رودخانه جاجرود و همچنین جاذبه ها و زیبایی های سد لتیان، به تنهایی یک جاذبه بکر طبیعی و بی نظیر است؛ که حتما باید از آن دیدن کنید. 5 و52 22 و 61 شرح آزمایش جذب آب آجر : علت اینکه ملات می تواند دو قطعه ساختمانی را به خود بچسباند آنست که در قطعات مصالح ساختمانی خاصیت مکندگی وجود دارد و به محض قرار گرفتن در مجاورت ملات آب آن را به خود مکیده و در نتیجه ملات می تواند آن قطعه را به خود بچسباند .

این دو رهبر، هر دو متعلق به گروه قومی پشتون هستند و از لحاظ فکری خود را طرفدار سرسخت قرآن و سنت و سیره خلفا و صحابه میدانند و معتقد به نظریات علمای سلف و مخالف با اجتهاد و تجدد هستند. صحنه سنگسار وی بر دیوار جنوبی کلیسای سنت استپانوس حکاکی شده است. با اینکه برخی درباره تشیع وی تردید کرده اند، بیشتر محققان وی را از شیعیان برشمرده و کتاب های باقی مانده از وی را شاهدی بر تشیع وی دانستهاند.

دیدگاهتان را بنویسید